Bild-skapa på I-pad

Vi lånade I-pads från AV-Media i Kalmar, det var min kollega Minna-Maria som tog initiativet till det. Paddorna hade flera skaparprogram, av vilka vi provade några, men främst blev det en målar- och rit-app. Eleverna fick skapa bilder som de ville, och hitta de olika finesser som fanns att prova. Entusiasm och skaparglädjen var det inget fel på.

Ur läroplanens syfte med ämnet:

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.