Mobiltelefonen i skolan, argumenterande text

ARGUMENTERANDE GENRE

Så här har vi i klassen jobbat med den argumenterande genren enligt genrepedagogiken:

 • Introduktion:

Vad betyder det att argumentera, vad gör man då?

Eleverna pratade med varandra i par för att svara på frågan, sedan berätta vad de diskuterat i helklass. Efter att vi tillsammans enats om vad det innebär att argumentera och att det går att göra både muntligt och skriftligt, diskuterade vi olika alternativa ämnen som kan vara lämpliga att argumentera för och emot.

Eleverna berättade att det handlade om att tycka något som kanske inte alla höll med om och då blev det att man argumenterade med varandra. De föreslog att man kan argumentera för eller emot läxor, hur mycket tid man får sitta vid datorn hemma och vilka filmer man vill se.

Jag föreslog att vi kan välja ett ämne som har diskuterats mycket i media på senaste tiden, och det är om mobilanvändandet i skolan. Det tyckte eleverna var att bra förslag.

Hur gör man?

Eleverna gav förslag på hur man kan göra då man argumenterar muntligt i t.ex. en debatt.

Eleverna: -Man säger vad man tycker om något, och andra säger vad de tycker, och sedan pratar man. Några tycker att man ska få använda mobilen på lektionerna och andra säger tvärtom.

Vi resonerade sedan om vad som krävs för att det verkligen ska bli en bra debatt, och slutsatsen var att man ska kunna motivera sin åsikt. Ju mer man kan om det man pratar om desto skickligare blir man i en debatt.

Vad är då en åsikt?

Eleverna fick ett papper med påståenden som bestod av åsikter och fakta, och eleverna fick i par diskutera dessa. Vad är en åsikt och vad är fakta? Vi resonerade också tillsammans om att en åsikt är något man tycker, och att man har en fördel av att ta reda på fakta om det man ska debattera eller skriva om för att förstärka sina argument.

 • Undervisningen

Vad behöver vi göra för att klara av att debattera om att använda mobilen på lektionerna eller inte, och att skriva en argumenterande text?

Jag tog fram planschen på ”Cirkelmodellen” och berättade att vi skulle använda den arbetsmodellen, vilken eleverna redan kände igen.

matte 011

Vi kom fram till att vi behöver ta reda på så mycket som möjligt om vad andra tycker, och om vad forskningen säger om det finns något. Det gör man i fas 1 i cirkelmodellen. Eftersom vi redan hade börjat resonera om den argumenterande genren, så bestämde vi att det blev fas 2 vi startade upp med istället.

FAS 2

Vi tog fram planschen från genreväggen som visar hur man gör då man skriver en argumenterande text.

jan.15 007

 

 1. Vi förstärkte syftet med den argumenterande genren, och vilka olika typer av texter det kan vara, reklam la vi till också.
 2. Jag gick igenom strukturen med rubrik, inledning, argumenten och en avslutning som sammanfattar åsikterna.
 3. Eleverna fick jobba med en modelltext som handlade om att välja en film som eleven skulle argumentera för, och försöka påverka sina kamrater att se den. Arbetet med texten redovisades inför klassen med en trailer från filmen som visades på smartboarden.
 4. Eleverna jobbade med en annan text som handlade om en pojkes argument för att få sitta mer vid datorn ur ZickZack åk.4
 5. Vi tittade på en instruktionsfilm från YouTube om den argumenterande texten.
 6. Jag förklarade ytterligare vilka de typiska språkliga dragen med en argumenterande text är. Texten är oftast skriven i presens, språket är känsloladdat, lockande och övertygande och vilka sambandsord som används.
 7. Eleverna jobbade med en text till som handlade om argument för och emot om ett planerat café i ett samhälle. Texten hämtat ur ZickZack åk.6
 8. Vi jobbade med ytterligare en modelltext om argument för och emot att bära skoluniform hämtat ur boken ”Låt språket bära”. Den texten rekonstruerade vi tillsammans. Eleverna fick använda en modellmall.
 9. För att tydliggöra de språkliga dragen i en argumenterande text läste vi och tittade speciellt på sambandsorden.

FAS 1

Eftersom vi beslutat att skriva en argumenterande text om mobilanvändandet i klassrummet, var det nu dags att skaffa så mycket kunskap och inhämta olika åsikter om detta ämne.

 1. Eleverna fick först tänka efter var och en vilka argument för och emot de kunde komma, och sedan i mindre grupper delge varandra sina åsikter. De skrev ner alla argumenten, och redovisade inför hela klassen.
 2. Vi tittade på en kort debatt mellan två ungdomar (Youtube), och diskuterade deras åsikter.
 3. Jag läste en artikel från DN som handlade om att dåvarande skolministern ville att lärarna ska ha rätt till att samla in mobilerna under lektionerna, eftersom det konstaterats att de stör för mycket.

klassråden 008

4. Vi jobbade med ytterligare en text i Skriva svenska som handlade om mobiltelefoner, så det blev både repetition om hur man skriver en argumenterande text och en förstärkning av olika åsikter.

Fas 3

¯  Efter jobbet med de två första faserna var vi redo att skriva en gemensam text, vilket vi gjorde. Den blev så här:

För eller emot mobiltelefoner i klassrummet?

Vi tycker att det finns både nackdelar och fördelar med mobiler i klassrummet. Vad är egentligen bäst för eleven?

Våra argument för är:

Man kan söka fakta snabbt med mobilen, då man behöver det om det inte finns lediga datorer.

Dessutom kan man spela spel så man lär sig t.ex. matte snabbare, och använda olika appar till olika skolarbeten.

Kostnaden blir mindre för skolorna då det inte behövs lika mycket läromedel.

Det kan också vara bra att vid en nödsituation kunna ringa snabbt.

Man kan ta kort på tavlan med anteckningar, och göra filmer till skolprojekt.

Våra argument emot är:

För det första kan det bli status med olika märken och senaste modellen, det blir orättvist.

För det andra kan mobilen bli förstörd eller bli stulen.

Eleverna tänker bara på mobilen och inte på lektionen. Om eleverna messar och ringer stör det alla i klassen.

Dessutom kan det bli konsekvenser t.ex. då det läggs ut bilder som inte tillåts, det kan bli kränkningar.

Det kan också förekomma fusk.

Till sist kan det bli skadlig strålning av många mobiler.

Sammanfattning:

Egentligen är mobiler både bra och dåliga på olika sätt. Vi anser att man ska kunna använda mobilen till hjälp i undervisningen, och att man måste tänka sig för hur man använder den.

Fas 4

Eleverna var nu väl förberedda att skriva sin egen argumenterande text. Eleverna delades in i två skrivgrupper, den ena gruppen skrev och argumenterade för att ha mobiltelefon i klassrummet och den andra gruppen skrev emot. De använde sig av sina anteckningar med argument, exempeltexter och genreplanschen.

skolan 010 skolan 009 skolan 008

Efter att eleverna skrivit sina texter hade vi en debatt för och emot mobiler i klassrummet. Innan debatten tränade grupperna på sina inlägg och var och en visste vad de skulle börja med så alla blev säkra och engagerade. Jag filmade debatten som vi sedan tillsammans tittade på och utvärderade, och eleverna fick bedöma och sitt eget arbete och vad de lärt sig.

Elevtexterna lästes också, diskuterades och texterna fick omdömen i form av ”två stjärnor och en önskan”. Vi hängde upp texterna på genreväggen.

Min reflektion:

Arbetet med cirkelmodellen och planscherna jag gjort enligt genrepedagogiken blir tydlig för eleverna. Att använda exempeltexter är lärorikt och det blev intressant för eleverna att argumentera och diskutera om mobilerna eftersom det ligger dem nära. De blev engagerade. Det tar tid och man behöver repetera syfte, struktur och språkliga drag flertal gånger för att uppnå förståelse och säkerhet. Mycket tydligt för eleverna då vi skriver tillsammans, det blev viktigt med deras inlägg för att det skulle bli en text. Alla eleverna klarade av att skriva en egen text. Den pedagogiska planering vi haft har eleverna nått flera av de uppsatta målen, och vi jobbar vidare med den.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *