Lust till läsning ger ökad läsförståelse

Att få eleverna till att vilja läsa och skriva är viktiga uppdrag vi har i skolan.

Den här bilden är framsidan på en spännande bok, och att betrakta bilden på bokens framsida kan vara ett sätt att få igång tankarna om vad boken kan handla om som kan väcka nyfikenhet. Att tänka till om titeln på boken kan man också samtala om och undra över.

Att välja ett avsnitt ur boken att läsa högt  kan ge inspiration till att vilja läsa mer.

Då man läst eller lyssnat till en del av boken kan det också vara lite kul att hitta på en egen fortsättning eller ett eget slut.

 Vi gjorde så här:

Val av övning: Titel och bild som ledtråd, högläsning och hitta på ett nytt slut eller fortsättning.

Texten vi använde är utdrag ur boken Muren av Titti Knutsson som jag visat framsidans bild på.  Vi lärare i femman valde tillsammans denna text  för att sedan kunna resonera om hur det fungerat i de olika klasserna, och hur eleverna upplevde uppgiften.

Före läsningen:

Titel som ledtråd och illustration som ledtråd:

Jag skrev MUREN på tavlan och berättade att det är en bok som har den titeln, och jag undrade om eleverna kunde tänka sig vad texten kommer att handla om. De fick tänka själva en kort stund. Jag skrev ord på tavlan.

Eleverna fick sedan titta på bokens framsida, en bild som visade en hästs öga och en del av hästens huvud i närbild, i bakrunden på långt avstånd ser man två personer, lite mystisk bild. Jag ställde frågan igen vad eleverna trodde att texten kommer att handla om. De fick samtala två och två för att sedan komma med förslag. Jag fyllde på med ord på tavlan, så den blev fylld av ord som eleverna kan ha nytta av i det fortsatta arbetet.

Därefter berättade jag att de ska få skriva en fortsättning efter att jag läst klart.

 Under läsningen:

Högläsning:

Jag läste texten högt för eleverna och bad dem att tänka på ord som kan vara viktiga för det fortsatta arbetet med att skriva efter läsningen. En del svåra ord förklarades under läsningen.

 Efter läsningen:

Hitta på ett nytt slut:

Handlade texten om några av era förslag? Vi resonerade om det en kort stund och sedan ställde jag frågan: – Vad kommer att hända?

Eleverna fick sedan möjlighet att skriva en fortsättning och ta hjälp av orden på tavlan om de behövde det. Eleverna skrev enskilt.

Några av eleverna hann läsa upp sin fortsättning innan arbetspassets slut som en bra avslutning. Vi fortsatte skrivandet senare under dagen och alla hade en fortsättning klar innan dagens slut. Eleverna granskade sin egen text och gjorde förbättringar och sedan bytte de med en kamrat som fick ge omdömen enligt ”Two stars and a wish”, och till hjälp hade de en matris som visade vad de skulle granska. De mailade över sina slut till mig för rättning och omdöme.

Nästa dag ville de läsa upp sin text.

elevarbeten 005 muren 001

mu 001

Mina reflektioner:

Bilden och titeln på texten gav en förförståelse inför högläsningen, det blev lättare för eleverna att förstå innehållet då jag läste texten högt.

Att ge en liten uppgift att tänka på under läsningen ökar koncentrationen, det märktes tydligt då jag vid några tillfällen ställde frågor om ords betydelse och fick svar direkt. De ville inte prata alltför mycket om det utan ville att jag skulle fortsätta att läsa.

Orden vi hade på tavlan blev också till stöd för förståelsen.

Elevernas entusiasm då de skulle skriva var bevis för att det blev en lyckad uppgift.

Elevernas reflektioner var positivt, de tyckte de skrev spännande, och det tyckte jag också.

Handling av boken MUREN skriven av Titti Knutsson

Peter och Sofia bor på varsin sida om en mur. De lever i skilda världar, men är lika rädda och känner samma hat mot fienden på den andra sidan.
Men så en dag händer något som förändrar allt. Den märkvärdiga Storm kommer in i deras liv och ingenting blir någonsin sig likt igen.

Recension Svenska dagbladet Av Per Israelson

Författare: Titti Knutsson Genre: Ungdomsbok Förlag148 s. Kabusa böcker

Landskapet i Titti Knutssons första ungdomsbok domineras av titelns mur. Här lever två folkgrupper, som genomgående, och stundtals förbryllande, benämns krokodiler och gnagare. Krokodilerna är härskarfolket, ockupanterna, på rätt sida om muren, de har resurserna, vapnen, vattnet. Gnagarna tjänar, lever i utbombade förstäder, törstar. De är de ockuperade.

Det handlar om apartheid, konflikten i Mellanöstern, klyftan mellan rik och fattig, den växande europeiska muren. Stora, viktiga frågor. Men också om Peter och Sofia. Två barn i konflikthärden. Två livsöden.

Det konkret vardagliga blandas med en bred och oprecis samhällsbeskrivning. Detta är en sorts allmänland, utan tydliga kännetecken. Men samtidigt en ytterst detaljerad och igenkännbar vardag. Med svenskklingande personnamn: Gunnar, Karin, Johan. Ett samhälle vi känner till: onlinespel, mobiltelefoner, idrottslandskamper.

Titti Knutsson

Fotograf: Mia Karlsvärd

Titti Knutsson är född i Stockholm men uppvuxen i Åtvidaberg och bosatt i Linköping med sin familj. Hennes idéer kommer ofta smygande om natten men när det blir dags att skriva tar hon med sig hunden till arbetsrummet i Gamla Linköping och försöker disciplinera sig. Besök författarens hemsida  Författarens hemsida

 

Blev nu eleverna inspirerade till att läsa boken tro? Vi får se!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *