Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalen är viktiga, både för eleven, föräldrarna och för mig som lärare. Det är ett tillfälle att få bra kontakt, tydlig information och en stimulans och uppmuntran till en fortsatt utveckling.

Vi har börjat med utvecklingssamtalen i klassen, som vi har förberett på olika sätt.

Eleverna har enskilt fått reflektera över en hel del frågor att ta ställning till som gäller dem själva i sitt eget lärande. De har en bok som vi kallar ”Reflektionsboken” som de skrev ner sina tankar i. På utvecklingssamtalet läser de upp sina reflektioner för föräldrarna och för mig som lärare. Det ger möjlighet till intressanta samtal. Här är frågorna:

Reflektionsfrågor inför utvecklingssamtalet

Vi går igenom hur samtalet kommer att gå till, och eleverna får öva på att leda samtalet. Vi följer en arbetsgång som ser ut så här:

klassen 004

Utvecklingssamtalet 3

Efter samtalet är det naturligtvis viktigt att följa upp IUP:n för varje elev och jobba mot de mål vi tillsammans har lagt upp.

Då vi är färdiga med allas samtal skapar vi ett  ”Träningskort” till varje elev utifrån de mål som satts upp i den individuella utvecklingsplanen. Där beskrivs de individuella målen, vad som ska jobbas med för att nå målen och återkoppling från lärare och eleven under arbetets gång och efter en viss tids arbete en muntlig och en skriftlig utvärdering av målen. Efter det sätts nya individuella mål.

TRÄNINGSKORT

TRÄNINGSKORT

  • Eleverna har sitt eget ”träningskort ”i sin bänk.
  • Eleverna skriver i samråd med läraren vilka färdigheter de ska träna och hur de ska arbeta med det.
  • När de tycker att de har uppfyllt det som står på ”träningskortet” hjälps eleven och läraren åt att kolla av det och sedan bocka av det i InfoMentor.
  • Eleven skriver sen (i samråd med läraren) ett nytt ”träningskort” som noteras som IUP i InfoMentor.

 

bild

Mitt träningskort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *