Cirkelmodellen och den instruerande genren

Vad är cirkelmodellen och hur kan man använda den i skolarbetet?

Då vi lär oss om olika typer av genrer, texttyper, är det bra att använda sig av cirkelmodellen, som är en arbetsmodell som handlar om hur man lär sig. Den tydliggör hur man kan jobba i olika faser. Den ser ut så här:

cirkelmodellen

matte 011

Den här har jag gjort och den hänger på väggen i klassrummet.

Då vi t.ex. tränade på att läsa och skriva instruerande texter började vi med att läsa och följa olika instruktioner. Vi läste en instruktion om hur man gör ett vänskapsband och hur man viker en hund. Vi pratade om i vilka olika sammanhang man behöver kunna läsa och förstå instruktioner.

Vi lärde oss vad som utmärker syftet, struktur och språkliga drag för genren, att de beskriver hur man ska göra något,  Dessutom har vi lärt oss vad de ska innehålla:

  • en rubrik som talar om hur resultatet ska bli
  • en lista över vad som behövs
  • en arbetsgång i stegform, i kronologisk ordning
  • bilder som visar och följer arbetsgången och/eller visar slutresultatet.
  • Vi har också lärt oss att en instruktion har korta tydliga meningar och att verben skrivs i imperativ.

Vi skrev en instruerande text tillsammans, det går ju jättebra att göra på smartboarden. Det blir tydligt för alla vad som är viktigt att ha med och hur det kan se ut.

Senare skrev de egna instruktioner, och då fick de välja vad de själva ville att det skulle handla om.

feb. 15 034

Här är vår plansch som hänger på väggen och hjälper till att komma ihåg vad som är typiskt för den instruerande genren vad gäller syfte, struktur och språkliga drag.

Några av elevernas instruktioner kan se ut så här före renskrivning som vi ofta gör på datorn.

till bloggen 010 till bloggen 011

Så här jobbar man med genrepedagogiken som är en beprövad metod, och som utvecklar både läs- och skrivförmågorna. Vi återkommer med hur vi jobbar vidare med de övriga genrerna.

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *