Före, under och efter läsningen

Före, under och efter läsningen

sep, okt 006      augusti 15 018

Då vi läser tränar vi på olika lässtrategier som gör att eleverna utvecklar sin läsförståelse och förhoppningsvis intresset för att läsa och verkligen sätta sig in i handlingen.

Det här exemplet handlar om att jag skulle läsa nästa kapitel högt i Fröken Europa, jag läser nämligen vissa kapitel och eleverna läser vissa kapitel högt för varandra i smågrupper. Kapitlets rubrik var Problem och vi diskuterade vad det kunde tänkas handla om. Jag skrev upp elevernas förslag på tavlan, läste sedan och bad förstås eleverna att uppmärksamma vad som egentligen var problemet. Sedan samtalade de två och två om vad som hänt, för att sedan diskutera om det i helklass.

Vill ni veta om problemet får ni ta och läsa boken!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *