Allemansrätten

allemansratt[1]

Här är ett område som vi börjat att jobba med i femman, mycket intressant och viktigt! Det handlar om ALLEMANSRÄTTEN. Den ska man kunna, så det så!

Hur gjorde vi för att lära oss om den? Jo, vi startade med att ta reda på vilken förförståelse som fanns, alltså vad kunde redan  eleverna om allemansrätten, och det var en hel del! Men det fanns mer att lära så…..

Vi samtalade, kollade på en plansch, läste i en broschyr, tittade på en film, och tog en runda i ett naturområde i närheten av skolan för att se om allemansrätten respekterades. Tyvärr såg vi alltför mycket skräp lite överallt, tråkigt! Så viktigt att vi lär oss om vilka rättigheter och skyldigheter vi har gällande allemansrätten.

All fakta som eleverna inhämtade fick de skriva ner och sedan sammanfattade vi tillsammans våra lärdomar, och svarade på tipsfrågor om ALLEMANSRÄTTEN.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *