Teknik:Brokonstruktion

TEKNIK: Brokonstruktion

UPPGIFT: Bygga en hållfast och stabil bro.

Brouppgiften förbereds

 • Först gjordes en genomgång av brohistorik, byggmaterial och olika konstruktioner.
 • Vilka för- och nackdelar finns med olika material och hur ser broar ut i olika delar av världen?
 • Vi gick in på wikipedia för att titta på olika brokonstruktioner
 • http://sv.wikipedia.org/wiki/Bro

Sedan informerade jag om syfte, mål, bedömning och om hur arbetet ska gå till.

SYFTE:

Att utveckla förmågan att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ur centralt innehåll:

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer.

MÅL TILL ELEVERNA:

 • Att skapa en enkel ritning på en hållfast brokonstruktion, och följa ritningen.
 • Att bygga en hållfast brokonstruktion som ska hålla 5kg och vara minst 50cm lång.
 • Att använda lämpligt material att bygga med.
 • Att redovisa sin konstruktion inför klassen.

BEDÖMNING:

För att jag ska kunna bedöma uppgiften måste ni:

 • göra en skiss (ritning) på bron som jag ska godkänna före byggandet.

Jag bedömer också:

 • brons konstruktionen och hållbarhet
 • hur väl du samarbetar
 • designen på bron

ARBETSGÅNG:

 • Jobba två och två, resonera om vilken typ av bro ni vill bygga, om hur ni ska få bron att hålla och vilket material ni ska använda.
 • Gör en ritning.
 • Börja bygga efter ritningen och glöm inte att lyssna på varandras idéer under arbetes gång.
 • Justera ritningen och förbered redovisningen.

Här ser vi hur några av konstruktionerna såg ut i början av arbetet.

teknik 001teknik 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teknik 004

teknik 003

Här har de kommit en bit på väg.

brobygge 026 brobygge 025 brobygge 024 brobygge 023 brobygge 022 brobygge 021 brobygge 020 brobygge 019 brobygge 018 brobygge 017 brobygge 016 brobygge 007

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *