Ut i naturen

Underbart och lärorikt att ge sig ut i naturen, fint väder hade vi dessutom.

Den här gången var uppgiften:

  • att namnge de lövträd eleverna kunde hitta i det området vi befann oss i.
  • att dokumentera så många växter och djur de kunde hitta i ett område på 10mx10m
  • att slå i floran och andra böcker för att kunna namnge och få information om olika växter och djur.
  • att använda lupp för att studera främst blommornas beståndsdelar

I kunskapskraven i biologi står det att eleverna ska få möjligheter att utveckla förmågan att:

  • göra fältstudier och undersökningar,
  • använda utrustning som fungerar,
  • jämföra med andra elever vad de kommit fram till och vad likheter och skillnader kan bero på.
  • visa och dra slutsatser hur undersökningarna gått till
  • ge exempel och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.

maj igen 011 maj igen 010 maj igen 009 maj igen 008

Så målen för besöket i naturen blev att uppfylla dessa kunskapskrav, som vi diskuterar omkring då vi är tillbaka i klassrummet. För att nå  kraven görs uppgifterna och  resultaten dokumenteras.

Viktigt blir att reflektera över vad som gjordes bra, vad som kan göras bättre till nästa gång och om olika nivåer på kunskaperna som ska inhämtas, så att eleverna förstår vad som förväntas av dem.

Inför besöket i naturen pratade vi om Allemansrätten, vilka skyldigheter och rättigheter vi har då vi vistas i naturen. Eleverna fick kolla på nätet för att kunna besvara en del frågor de fick av mig. Vi tittade också på en film.

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/

allemansratt[1]

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *