Geografi

250px-Europe_topography_map_en

Det är så spännande med geografi, att få lära sig om andra länder, om olika  naturtyper, vilka naturtillgångar som finns och hur de används, om hur människor i olika länder lever, vad de jobbar med och vad de gör på sin fritid.

Eleverna jobbar för fullt med att lära sig ännu mer om Europa genom att studera och ta reda på fakta i våra läroböcker i geografi, Koll på Europa, för att kunna svara på frågor och kunna samtala om t.ex. vilken betydelse floderna har för människorna, om orsaker till varför vattendrag förorenas och vad vi människor ska göra för att vårda  viktiga naturtillgångar, var det är mest tätbefolkat och varför, om viktiga industrigrenar i Europa,  jämföra och upptäcka skillnader mellan de olika länderna m.m. Det här är en del av det  viktiga och berikande geografiämnet.

maj 15 024

maj 15 025 maj 15 026

Under arbetets gång tittar vi naturligtvis på filmer som gör att vi kan ”resa” runt och besöka olika länder i Europa, och vi ser filmer om hav, sjöar och vattendrag, om bergsområden, om industrialismen och olika industrier, om miljöförstöring och klimatförändringar m.m.

Eleverna har också i grupper fått ”Målfrågor” att svara på gemensamt, alltså frågor som visar att de nått de uppsatta målen, som de skriver på datorn och mailar till mig. De söker och formulerar svaren tillsammans och alla ska vara överrens och förstå vad de svarar. Det blir elevernas ansvar att lära varandra.

GEOGRAFI frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *