Instruerande genre

feb. 15 034

Vi har repeterat den instruerande genren, genom att göra en ny plansch enligt genrepedagogiken, som visar struktur, syfte och språkliga drag. När 6A var 4A lärde sig klassen om instruerande texter tillsammans med en lärarstudent, och då jobbade vi efter följande arbetsgång:

Instruerande text

En instruerande text innehåller en serie steg för hur man ska göra eller uppnå något. Det kan gälla en arbetsuppgift, ett recept, spelregler till ett dataspel eller ett experiment. Syfte är att lära ut något på ett sätt som gör att läsaren kan följa instruktionen och lyckas nå slutresultatet.

Arbetsgång:

 1. Börja med någon form av inledning som gör eleverna intresserade och nyfikna på vad som ska hända. (t.ex. att du igår lagade en ny maträtt eller spelade ett nytt spel och…)
 2. Visa en modelltext, läs igenom den och studera den tillsammans. Prata om:
 • Vad är textens syfte?
 • Vad vill skribenten?
 • Varför finns det med bilder?
 • Hur är texten ordnad?
 • Rubrik och inledning (signalerar att det är en instruktion)
 • I listform (ofta numrerad, steg för steg)
 • Skriftliga instruktioner måste vara exakta.
 • Texten skrivs som uppmaningar. (uppmaningsverb)
 • Korta meningar

3. Gör en text tillsammans.

4. Visa målen med arbetet och vad som kommer att bedömas. De kommer även att få göra en skriftlig kamratbedömning och en egen utvärdering efter arbetet. Det finns färdigskrivna sådana.

5. Eleverna skriver en egen instruktion.(instruerande text)

Gör så här:

 • Skriv rubrik t.ex. ”Hur du gör modellera”
 • Skriv en lista med de saker som behövs
 • Skriv vad läsaren ska göra.
 • Skriv som uppmaningar.
 • Skriv uppmaningarna för alla steg i rätt ordning.
 • Sätt ett nummer framför varje uppmaning.
 • Skriv korta tydliga meningar.
 • Skriv en ny uppmaning per mening.
 • Använd beskrivande uppmaningsverb (t.ex. gör, skriv, tag, läs, lägg, blanda, häll, tillsätt)

Den här instruktionen kan antingen kopieras ut och ge till eleverna eller skrivas på tavlan eller kanske ha den på Smartboarden.

Kan vara bra att ge några exempel på vad de kan skriva en instruktion om och låta eleverna ge egna förslag.

Eleverna kan hjälpas åt två och två speciellt om det är första gången de skriver en sådan text, men de skriver var sin, eftersom de ska göra en kamratbedömning.

Lektionen avslutas med att eleverna får berätta om hur det har gått med arbetet, och ev. kan färdigskrivna instruktioner läsas upp.

Förslag på vad eleverna kan skriva om:

 • Dataspel
 • Recept
 • Experiment
 • Punktering
 • Ladda ner appar
 • Lekar
 • Träningsaktivitet
 • Egna förslag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *