Den narrativa genren

Vi jobbar nu med den narrativa genren som handlar om berättande texter, där syftet är att roa och förmedla kunskap. Den högläsningsboken som jag läser ur för eleverna nu heter Alex Dogboy av Monica Zak , som är ett bra exempel på denna genren. Förstås diskuterar vi innehållet, strukturen och de språkliga drag som är typiska för den narrativa texten. För att lära mer använder vi oss av vår svenskabok som heter ZickZack, där det finns många texter med bra övningar.

Eleverna är i full gång med att skriva sina egna berättande texter som handlar om allt mellan himmel och jord. De har fått möjlighet att planera sin text, tänkt till om handlingen, och vi har resonerat om vad dramaturgi är, om hur man skriver  person- och miljöbeskrivningar, om styckeindelningar, olika skiljetecken och om hur man skriver dialoger m.m.

Det här är cirkelmodellen som jag gick igenom med eleverna. Vi ska jobba efter den då vi ska utveckla skrivandet av olika typer av texter. (genrer)
Det här är cirkelmodellen som jag gått igenom med eleverna. Vi  jobbar efter den då vi utvecklar skrivandet av olika typer av texter. (genrer)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *