Värdegrundsarbete

Vi i klassen har jobbat med en social pedagogisk planering, som är gjord för alla elever i alla klasser på Lindblomskolan. Den handlar om  värdegrunden, alltså om hur vi är mot varandra, och vad vi säger till varandra och om hur vi jobbar för att alla ska trivas och känna sig trygga på Lindblomskolan. Det innebär  att vi samtalar, tänker till, tar ställning, resonerar och  lär oss om dessa viktiga frågor.

VI HAR ETT GEMENSAMT ANSVAR FÖR ATT ALLA SKA KÄNNA SIG TRYGGA,  och också att HA ETT EGET ANSVAR FÖR ATT VARA EN GOD KAMRAT.

Vi har gruppvis fått i uppgift att ta reda på och brainstorma över vad olika ord har för innebörd.

Orden är: ETIK och MORAL, VÄRDEGRUND, ANSVAR, TRYGGHET, RESPEKT, KAMRATSKAP, ATTITYD.

Grupperna fick också i uppgift att leda och genomföra en övning  med olika påståenden som kamraterna skulle ta ställning till, genom att ställa sig i olika hörn ( ”fyra hörn”), och sedan motivera sitt ställningstagande.

Det blev många intressanta och lärorika resonemang om det är okej att fuska, ska man alltid säga vad man tycker, eller om vad en bra sammanhållning i en klass är, och mycket mer.

Vi sammanställde anteckningarna från varje grupp och byggde upp värdegrundshuset på tavlan.

slutet av november 2014 002 slutet av november 2014 003 slutet av november 2014 004 slutet av november 2014 005 slutet av november 2014 006 slutet av november 2014 007 slutet av november 2014 008 slutet av november 2014 009

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *