Geometri

feb 2014 063 feb 2014 064 feb 2014 065 feb 2014 066 feb 2014 067 feb 2014 068

I matten jobbar vi med geometri. Det handlar om olika geometriska former, att kunna benämna dem vid namn och beskriva dem, att jämföra form och storlek, att kunna förstå och beräkna omkrets och area av olika former, och att förstå symmetri. Dessutom handlar det om vinklar, att kunna mäta vinklar, att känna igen olika vinklar, hur många grader en rät vinkel är, vad en trubbig och spetsig vinkel är t.ex. Att veta skillnaden på olika trianglar ska vi också kunna, såsom liksidiga, likbenta och rätvinkliga trianglar. Det finns en del roliga spel om geometri som vi tillsammans har spelat på Smartboarden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *