Så ser Sverige ut

Vi har en pedagogisk planering som vi jobbat med under en tid, och det handlar om Sveriges olika naturtyper, om hur naturen ser ut, om hur människorna använt naturen i olika områden i Sverige. För att nå alla målen i planeringen har vi jobbat på många olika sätt, vi har inhämtat och bearbetat fakta från filmer, böcker och internet, vi har tränat på förmågor såsom att kommunicera med varandra om hur vi kan lägga upp arbetet, om hur vi ska redovisa och förmedla vad vi lärt oss till våra klasskamrater. En del av pp:n var att vi gruppvis fick ett uppdrag att göra ett reportage i form av en affisch om en naturtyp. Den skulle innehålla fakta och bilder och en bedömarjury (Eva och kamraterna) bedömde sedan redovisningen och planschen genom att använda ”Two stars and a Wish”. Nu håller vi på att utvärdera arbetet, om vad vi lärt oss, om vi nått målen och om vad vi kan utveckla och bli bättre på till nästa arbete.

blandat 154blandat 155blandat 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *