Nya aktiviteter i förskoleklassen!

   

Här samarbetar vi  i mindre grupper och  tränar på att para ihop rimord.
I början på terminen får vi varsin pärm där vi samlar arbetsmaterial och teckningar. Vi skriver namn och gör de fina med klistermärken.          

  Det är härligt att leka. Det är roligt att lära känna nya kompisar och hitta nya utmaningar med nytt material. Ibland kommer modersmålspedagoger och tränar med oss i leken.      

  

  

    
  

På idrotten lekte vi samarbetslekar. Vi skulle se till att alla fick plats i rockringarna när musiken tystnade. När antalet ringar minskade blev det svårare och svårare. Vi avslutade med en skön avslappning.

   
 
Nu vet vi vilket bord som vi ska sitta vid. Där har vi möjlighet att prata med både nya och gamla kompisar. 

    
    
    
    
 
I förskoleklassen utnyttjar vi både miljön inne och ute.