Screening

Slutet av varje vårtermin kommer talpedagogen och gör ett screeningtest på barnen. Detta för att se hur bra vi jobbat med språklig medvetenhet och se hur långt barnen kommit i sin läs och skrivinlärning.

20130515-133358.jpg

20130515-133408.jpg

20130515-133418.jpg

20130515-133429.jpg
Först var det Gitarrenbarnens tur. Nästa vecka blir det Fiolenbarnens tur.

20130515-133528.jpg

20130515-133537.jpg

20130515-133545.jpg

20130515-133558.jpg

20130515-133606.jpg
Det kan vara svårt att både lyssna och ta instruktioner, tänka och skriva samtidigt. Men barnen var jätteduktiga och koncentrerade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *