Barnens inflytande över sitt lärande på fritids.

Vi planerar efter våra styrdokument Lgr11 och Allmänna råd för fritidshem. Vårt syfte med vår PP pedagogiska planering är att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Att synliggöra för barnen att det de säger är viktigt. Att bli medveten om sitt inflytande över sin fritidstid. Vi har intervjuat alla barn och fått fram en hel del önskningar, som vi tillsammans planerar efter.

           

Vi är fem fritidshem på Lindblomskolan i Hultsfred. Här kan ni se allt roligt vi gör och allt vi lär oss.