Utvärdera mål i Grej of the day

När jag började blogga så var vi kanske 26 medlemmar i en facebook grupp som kallar sig för just Grej of the day. Då skrev jag en pedagogisk planering om Grej of the day som jag lade in bland filer i gruppen. Jag fick mycket bra respons på den av “kollegor”. Bland annat var det en som skrev och undrade hur jag skulle kunna utvärdera målet att berätta hemma om vad microlektionen handlade om. Jag hade då inget bra svar på det. Jag bad om att få återkomma när jag funderat en stund. Nu, typ 7000 (jag vet, det är galet 😉 och några månader senare kommer mitt svar.

Vi är nu i startgroparna för våra utvecklingssamtal. Vi har fokus på förmågorna i vår årskurs. De skall även hålla i sitt samtal själva utifrån sin egen förmåga och vad de tycker känns bekvämt. Vi har förberett oss genom att skriva en dagordning som våra elever har till hands. Där har de även fått fundera på vilka förmågor som de tycker att de kan bra och vilka som de skulle vilja utveckla. Vi har pratat mycket om de olika förmågorna och att de passar in i alla ämnen inte bara i till exempel matematik. Har man svårt att samtal och diskutera i ett ämne så har man sannolikt det i fler.

Elevens checklista
Elevens checklista

Hur vi får in elevinflytande i våra pedagogiska planeringar är lite olika. Just planeringen om Grej of the day gjorde jag helt själv. Jag fokuserade på förmågorna i stället för just rena ämneskunskaper. Det ämne som finns med är svenska. Där är målet att du skall kunna använda svenska språket i tal och skrift. Eleverna har ändå varit delaktig i utformningen av undervisningen. De har fått komma med förslag om vad just de vill ha som microlektioner. Det kom mycket roliga och kluriga förslag. Vad sägs om Zlatan, istiden och Astrid Lindgren. De kommer lite nu och då med förslag och det är så roligt.

Eleverna har en så kallad målbok. Där sätter vi in papper med de mål som vi tänkt att de ska nå. Så gjorde vi nu också. Sedan utvärderar vi tillsammans och eleverna gör en självbedömning på hur de tycker att det gått. De är faktiskt duktiga och tänker efter. I klassen används dokumentkamera och det gör att alla ser samma sak samtidigt vilket är bra.

Framsidan på elevernas målbok
Framsidan på elevernas målbok

Här har de då att utvärdera hur mycket eller lite de har återkopplat till hemmet. Här kan jag se om de tycker att de berättat hemma eller om de behöver göra det mera. Att just detta är med handlar om den kommunikativa förmågan. De som har målat halva har ändå lyckats med den kommunikativa förmågan vad det gäller de grejer vi gör. De berättar för deras klassföreståndare så glatt vad de har sysslat med tillsammans med mig.

20150201 261

Egen utvärdering
Egen utvärdering

Till utvecklingsamtalet har de fått välja att visa något som de har arbetat med som de är särskilt glada och nöjda över. Flera har då valt att visa sin Grej of the day böcker och det tycker jag är så himla himla roligt.

Framsidan på en bok
Framsidan på en bok

Det vi behöver öva mera på är att veta skillnad på åsikt och fakta och att förklara samband. Jag försöker att vara tydlig när tillfälle ges. Jag försöker även att avsluta lektionen genom att ställa frågor som…Vad har vi lärt oss idag? Tänker du annorlunda nu än innan du hade varit med om denna microlektionen?  Jag har märkt att en del börja få aha-upplevelser. Som detta med Turning Torso. Det har vi sett kopplingar flera gånger. När vi hade en (mycket uppskattad) microlektion om Zlatan så var det någon som sade att han har ju bott där Turning Torso finns. När vi pratade om salt så kom kopplingen till stenåldern.

Vad är kopplingen då mellan salt och stenåldern? Fundera på det 🙂

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *