Varför grej of the day?

När lär man sig bäst? Egentligen? Är det när det är katederstyrd undervisning? Ytliga snabba kunskaper fäster sämre en djupare tycker en del forskare. Göra själv, Learning by doing, tycker andra. Jag är ingen forskare men jag har tankar kring mitt eget arbetssätt i klassrummet tillsammans med eleverna. Jag anser att arbeta med grej of the day är inte bara kul det är viktigt också. Enligt artikeln så är repetition en komponent i ett lärande. Detta har vi i grej of the day. Vi återkommer till de tidigare microlektionerna lite nu och då. Den röda tråden finns med. Helt plötsligt blir den synlig för eleverna.

Att lära eleverna att tänka själva är tanken med grej of the day. De får analysera och värdera sina åsikter och kunskaper. Vad ska stå med i boken. Vad är svaret på de stora frågorna hur, varför och för vem? Det är bra om eleverna tidigt får träna sig på detta. Att försiktigt “fösa” dem åt rätt riktning på skolvägen.

Det gör ju inget om undervisningen är rolig. Detta gör även sitt till om det vi pedagoger pratar om fastnar. Starka minnen tillsammans med det vi lärt och upplevt gör att saker fastnar mycket lättare. För mig är det så. Det jag skapat i mitt inre med bilder som jag själv tillåter mig att använda genererar att jag enklare kan återberätta det jag läst och/eller hört. I grej of the day använder vi oss av våra berättarröster. Det blir som en liten sagostund. Det viktiga med sagostunden är att det är mera kontakt med åhörarna än i en vanlig föreläsning. Eleverna tillåts att skapa egna inre bilder. Detta gör att kunskapen lättare fastnar och kan plockas fram vid annat tillfälle när den röda tråden skall knyta ihop säcken med kunskaper.

Artikeln hänvisar till Jan Björklund som skolminister, ni får ha överseende med det…

http://ki.se/forskning/hjarnans-harda-skola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *