Alla inlägg av flippadmatte

Tanken är att skapa en mötesplats för elever och lärare där viktiga pusselbitar i matematikområdet alltid finns tillgängligt. Vi använder det som förberedelse inför nya områden, mötesplats för frågor och för att kunna repetera.