Slutrapporten klar

Framtiden är här! Kommunernas vård och omsorg står inför ett paradigmskifte när dagens analoga telenät byts ut mot IP-nät. De analoga trygghetslarmen måste bytas ut när hushållen runtom i stugorna går över till fiberanslutning eller mobiltelefoni. Tekniken för att kommunicera och utbyta information digitalt utvecklas i rask takt och det har skapat möjligheter till nya tjänster. På den här resan är det inte bara digitala trygghetslarm som ska bytas utan man behöver höja blicken och planera långsiktigt för de nya trygghetstjänster som är på stark frammarsch. Det handlar om att kommunerna måste förbereda sin omsorg för att öka valfriheten i utbudet av trygghetstjänster, för att säkerställa och bibehålla kvalitén på omsorgen och därigenom ge medborgarna möjlighet att kunna bo kvar hemma längre. I en förlängning innebär detta också en bättre arbetsmiljö för personal och en ökad möjlighet för kommunerna att ta hand om sina medborgare. Kraven på valfrihet, trygghet och smarta lösningar för vardagliga göromål ökar, vilket visade sig i projektets utvärdering.

Presentation och rapporten i sin helhet hittar du här nedan.

Slutrapportbild

Bilagor

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *