Pilotprojektet Digitalt Stöd har lärt oss mycket

Ett pilotprojekt startades i april 2015 för att testa och utvärdera ny digital teknik inom omsorgen.  Tester har pågått i cirka två månader. Genom pilotprojektet har både Hultsfred och Telia lärt sig vad som krävs för att en framtida tjänst skall ge det stöd och nytta som behövs för att kunna inför digitala tjänster till äldre. Att tjänsterna stödjer och uppfattas trygga för både äldre och personal är viktigt.

Pilotprojetet visar att delar av tekniken för närvarande inte uppfyller våra högt ställda krav.  Därför väljer kommunen att avsluta testet bland de brukare som bor hemma. De delar som inte kunde testas hos de hemmaboende fortsätter dock att testas i begränsad skala på ett speciellt boende för brukare med funktionsnedsättning.

Projektet har varit ett samarbete mellan Hultsfreds kommun och Telia Healthcare. Ledorden ”trygghet, valfrihet och delaktighet” har speglat vad kommunen vill förmedla med detta projekt. Hultsfreds kommun ser definitivt en framtid med teknik som gör det möjligt att behålla kvalitén på vård och omsorg. Det ligger helt i linje med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer inför framtidens ökade antal äldre. Projektet är också ett led i kommunens vilja att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar och teknik.

I projektet har följande testats:

  • sensorer för rörelse
  • sensorer för passivitet
  • ledljus
  • dörrlarm
  • digitala trygghetslarm med inbyggd telefon
  • tillsyn nattetid via kamera

Projektet har haft 19 engagerade brukare som bott hemma eller i boenden för människor med funktionsnedsättning. Dessa har varit med frivilligt som testare och utvärderare. Resultatet kommer att presenteras i en rapport. Den är tänkt att ligga till grund inför framtida beslut inom området.

Projektet har haft ett stort fokus på säkerhet, integritet och trygghet för våra brukare. Lärdomen så här långt är att tekniken behöver utvecklas ytterligare innan vi testar vidare. Allt för att alla involverade ska känna sig trygga med digitalt stöd.

För att uppfylla lagkraven, säkerheten och den egna verksamhetens behov har projektet jobbat parallellt inom många områden. Det har lärt oss oerhört mycket inför en framtid med digitalt stöd. Inte minst har en god grund lagts för en acceptans och insikt i den verksamhetsförändring som krävs för att jobba i en framtida omsorg med möjlighet till digitalta stöd. De behov som framförts av personal, brukare och närstående kommer att ligga till grund för de krav som en framtida lösning måste uppfylla för att kommunen ska vara intresserad.

Vi vill rikta ett stort tack till personal, brukare och närstående som tålmodigt hjälpt oss att fånga dessa viktiga lärdomar inför framtidens omsorg med teknik.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *