Alla inlägg av jonas.hjalmarsson

Slutrapporten klar

Framtiden är här! Kommunernas vård och omsorg står inför ett paradigmskifte när dagens analoga telenät byts ut mot IP-nät. De analoga trygghetslarmen måste bytas ut när hushållen runtom i stugorna går över till fiberanslutning eller mobiltelefoni. Tekniken för att kommunicera och utbyta information digitalt utvecklas i rask takt och det har skapat möjligheter till nya tjänster. På den här resan är det inte bara digitala trygghetslarm som ska bytas utan man behöver höja blicken och planera långsiktigt för de nya trygghetstjänster som är på stark frammarsch. Det handlar om att kommunerna måste förbereda sin omsorg för att öka valfriheten i utbudet av trygghetstjänster, för att säkerställa och bibehålla kvalitén på omsorgen och därigenom ge medborgarna möjlighet att kunna bo kvar hemma längre. I en förlängning innebär detta också en bättre arbetsmiljö för personal och en ökad möjlighet för kommunerna att ta hand om sina medborgare. Kraven på valfrihet, trygghet och smarta lösningar för vardagliga göromål ökar, vilket visade sig i projektets utvärdering.

Presentation och rapporten i sin helhet hittar du här nedan.

Slutrapportbild

Bilagor

 

Pilotprojektet Digitalt Stöd har lärt oss mycket

Ett pilotprojekt startades i april 2015 för att testa och utvärdera ny digital teknik inom omsorgen.  Tester har pågått i cirka två månader. Genom pilotprojektet har både Hultsfred och Telia lärt sig vad som krävs för att en framtida tjänst skall ge det stöd och nytta som behövs för att kunna inför digitala tjänster till äldre. Att tjänsterna stödjer och uppfattas trygga för både äldre och personal är viktigt.

Pilotprojetet visar att delar av tekniken för närvarande inte uppfyller våra högt ställda krav.  Därför väljer kommunen att avsluta testet bland de brukare som bor hemma. De delar som inte kunde testas hos de hemmaboende fortsätter dock att testas i begränsad skala på ett speciellt boende för brukare med funktionsnedsättning.

Projektet har varit ett samarbete mellan Hultsfreds kommun och Telia Healthcare. Ledorden ”trygghet, valfrihet och delaktighet” har speglat vad kommunen vill förmedla med detta projekt. Hultsfreds kommun ser definitivt en framtid med teknik som gör det möjligt att behålla kvalitén på vård och omsorg. Det ligger helt i linje med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer inför framtidens ökade antal äldre. Projektet är också ett led i kommunens vilja att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar och teknik.

I projektet har följande testats:

  • sensorer för rörelse
  • sensorer för passivitet
  • ledljus
  • dörrlarm
  • digitala trygghetslarm med inbyggd telefon
  • tillsyn nattetid via kamera

Projektet har haft 19 engagerade brukare som bott hemma eller i boenden för människor med funktionsnedsättning. Dessa har varit med frivilligt som testare och utvärderare. Resultatet kommer att presenteras i en rapport. Den är tänkt att ligga till grund inför framtida beslut inom området.

Projektet har haft ett stort fokus på säkerhet, integritet och trygghet för våra brukare. Lärdomen så här långt är att tekniken behöver utvecklas ytterligare innan vi testar vidare. Allt för att alla involverade ska känna sig trygga med digitalt stöd.

För att uppfylla lagkraven, säkerheten och den egna verksamhetens behov har projektet jobbat parallellt inom många områden. Det har lärt oss oerhört mycket inför en framtid med digitalt stöd. Inte minst har en god grund lagts för en acceptans och insikt i den verksamhetsförändring som krävs för att jobba i en framtida omsorg med möjlighet till digitalta stöd. De behov som framförts av personal, brukare och närstående kommer att ligga till grund för de krav som en framtida lösning måste uppfylla för att kommunen ska vara intresserad.

Vi vill rikta ett stort tack till personal, brukare och närstående som tålmodigt hjälpt oss att fånga dessa viktiga lärdomar inför framtidens omsorg med teknik.

 

Vi testar mer teknik

Vi håller även på att testa annan teknik för att jämföra med Telias saker. Bl.a. så har vi hemma en del sensorer och annar från Bo Hemma Teknik med deras ljusstig, dörrkamera, dörrlarm och deras tydliga statuspanel för att visa om man stängt dörrar och stängt av spisen direkt vid ytterdörren, som dessutom synkar status till en liten nyckelring (den röda lilla dosan) för att se om man glömt något även när man gått hemifrån.

 

 

Inbjudan!

Nu börjar det bli dags!

Direkt efter sommaren och all semester så drar det igång på allvar. Så nu i nästa vecka så skickas en inbjudan ut till de anmälda testanvändarna med tider och annan information. Så att alla är med på vad som händer i augusti och framåt. Här har du också brevet så att du också vet vad som händer i höst!

Inbjudan Digitalt stöd

Vad är det för teknik?

Smart dörrlarmSmart strömpluggLarmknapp och den smarta Telia-dosanVi har ett rum med lite all möjlig teknik för att kunna testa och visa vad det är vi håller på med. Vi har haft några introduktioner för hemtjänstpersonal för att klämma och känna på sakerna. Rummet finns på Hultsfreds gymnasium för att även kunna utnyttjas i utbildningssyfte under hösten.

Den teknik vi har att testa från Telia är än så länge:

  • Rörelsesensor
  • Dörrlarm
  • Smart strömplugg
  • Larmtelefon

De olika sensorerna går att kombinera och använda på olika  smarta sätt:

Man kan bland annat använda ett dörrlarm och en rörelsesensor för att få till ett smart “Gått ut“-larm. Om dörren öppnas så går inte larmet med en gång utan först i kombination med att det faktiskt inte rör sig någon i lägenheten som man får larmet om att någon faktiskt har lämnat lägenheten.

Rörelsesensorn går att använda som ett passivitetslarm för att se om man har vaknat och gått upp som man ska, t.ex. om ingen har rört sig i sovrummet innan klocka 10.00 så går ett larm som gör att hemtjänsten antingen gör ett besök direkt eller ringer upp och kollar att allt är som det ska. Alla inställningar görs ju såklart utifrån ens egen personliga situation, när man vaknar och somnar och så vidare.

Man kan även använda denna teknik för att underlätta utan att generera larm. Strömpluggen går att koppla ihop med en eller flera rörelsesensorer för att automatiskt tända utvald lampa eller lampor när man går upp på natten som nattljus som leder vägen. Lamporna hålls tända så länge någon rör sig i de rum som rörelsesensorerna sitter i. T.ex sovrum, hall och badrum för att inte trilla när man behöver gå på toaletten mitt i natten.

Det finns även en smart larmtelefon som man kan ha på sig hela tiden. Den larmar hemtjänsten när man trycker på knappen som då direkt kan ringa upp ett nummer som går direkt till larmknappen så att man kan kolla vad som har hänt direkt via larmknappen.

Fler tekniska prylar kommer, så som tillsynskamera, vätskesensor och värmesensor för att ytterligare ge en tryggare vardag i sin hemmiljö.

 

Utbildningar och workshops

Mycket tid har gått åt till att få ihop våra tankar till att bli tydliga gemensamma processer och riktlinjer. Bilden här uppe är ett av alla möten vi har haft med chefer, utvecklare och hemtjänstpersonal för att få med alla vinklar på pilotprojektet. Nu börjar mycket ramla på plats och det är dags att renskriva och slutföra det vi gjort hittills.

Inbjudan till informationsträff 26/5

Med dagens teknik finns olika lösningar som kan underlätta och göra varda-gen säkrare och mer tillgänglig. Ett sätt är att utnyttja den digitala teknik som finns idag.
Hultsfreds kommun, tillsammans med Telia, ska under året genomföra en pilotstudie inom så kallade välfärdstjänster.
Du är därför inbjuden till informations och demo-möte angående digitala tjänster i hemmet.

Vi bjuder på en enklare fika och behöver därför veta hur många som kommer. Tacksam för svar till Monika Svensson tfn 0495-240210 eller Jette Madsen tfn 0495-240276 senast fredag den 22 maj.
Datum: 26 maj 2015
Tid: 18:00
Plats: Valhall