Webbmöte 13 mars 2014

Resultatet av enkäten om hultsfred.se visar att de allra flesta svaren kommit från våra anställda. Enkäten har funnits både på hultsfred.se samt skickats ut per mejl till alla anställda. Resultatet kommer framförallt att användas för att arbeta vidare med innehållet under fliken ”anställd” tillsammans med personalkontoret.

Thorbjörn planerar att finnas i Gallerian i Hultsfred och på ICA Krysset i Virserum för att höra allmänhetens syn på hultsfred.se.

Informationsavdelningen tar ett samlat grepp om kommunens digitala kommu-nikation. Detta innebär allt från alla våra olika webbar till konton på Facebook och digitala nyhetsbrev och platsannonser. Den samlade statistiken ska använ-das för att analysera våra användares behov och beteende i olika kanaler, och i slutändan givetvis för att förbättra vår kommunikation ytterligare.

Jonas visade hur man kan möblera om i Adminpanelen och tipsade om att använda Panelinställningar högst upp till höger i admin-läge där du kan ställa in vad som ska synas och hur många rader som visas i t.ex. inläggslistan.

Jonas visade att verktyg för hitta brustna länkar länkar nu finns tillgängligt under Verktyg->Broken Links.

Kommentarer måste hanteras. Ställer människor frågor den här vägen måste de också få svar.

Thorbjörn betonade vikten av att inläggen granskas. För närvarande finns mas-sor av inlägg som inte granskats då de borde. I vissa fall kan det bero på att re-daktören inte kryssat i kryssrutan ”Jag har granskat inlägget”.
Det granskningsintervall som ställs in ska vara relevant med tanke på innehållet i inlägget.

Använd bara bilder du har rätt att använda. Bara för att en bild är tillgånglig på nätet är den inte fri att använda. Bilder hämtade från bildarkivet.se ska bara i undantagsfall användas på webben. Nu finns även inställning för funktionen Fotograf / källa Lägg till fotograf vid en bild.

Använd redaktörshjälpen på blogg.hultsfred.se! Du hittar den under fliken Anställd. Där finns mycket matnyttigt. Däribland det som tidigare länkats till i de här anteckningarna!

Det är viktigt att inlägg som eventuellt ska vara en nyhet på ettan skrivs som en nyhet. Skriv det viktigaste först och sätt en bra rubrik,

Thorbjörn tipsade om den utmärkta språk-appen SAOL.

Språkutbildningar i Validera text planeras. Tanken är att både webbredaktörer och word-användare ska utbildas i verktyget.

Flytta ”ej synliga inlägg” till papperskorgen om de inte ska återanvändas i framtiden.

Det blir minst ett möte till före sommaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *