Skrivregler

Besökaren på en webbplats har ett syfte med sitt besök. Han eller hon vill ta reda på något eller göra något. Din uppgift som redaktör är hjälpa besökaren att nå sitt mål. Webbrådgivaren Fredrik Wackå skriver ”Du förstår vad du ska skriva när du förstår vad människor kommer till din text för att göra”.

Följ språklagens elfte paragraf.
”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.”

Utgå från

Använd

 • det inbyggda verktyget Validera text. Verktyget utvärderar läsbarheten och språkbruket. LIX-talet ska inte överstiga 45 men bör ligga runt 40.
 • programmens inbyggda rättstavning. Lägg till okända ord i din ordlista.

Språk

Skriv kort!
Skriv svenska, exempel på motsatsen är implementera, teamwork, committad
Använd de ord och begrepp som dina läsare använder. Ett bra alternativ är att använda både det korrekta begreppet och det folkliga begreppet. Ett exempel är försörjningsstöd eller socialbidrag som det tidigare hette.

Rubriken är oerhört viktig. Den ska innehålla det viktigaste i texten och tydligt visa vad besökaren vad denne kan förvänta sig av texten.

Tänk på inledningen – ca 40 ord. Tillsammans med rubriken ska den locka till fortsatt läsning. Den som väljer att bara läsa rubriken och inledningen ska ha fått en god bild av hela innehållet.

Tänk på att alltid skriva det viktigaste först. Gå rakt på sak!

Välj en verklig representant ur målgruppen och skriv för henne eller honom.

Liten bokstav på titel, enhet, förvaltning

Titel, arbetsplats, enhet, förvaltning skrivs alltid med liten bokstav, såvida det inte är det förstor ordet i en mening. (Undantag finns t.ex ÖSK, HSR)

 • Carola Erenlöf Roser, informationsenheten
 • Vi söker en ny enhetschef
 • Under hösten startar kultur-och fritidsförvaltningen ett samarbete med socialförvaltningen

Telefonnummer och tal

Gruppera så här
0495-24 08 57
0480-897 00
08-713 10 00
08-508 294 00
073-987 65 43

Mångsiffriga tal delas upp i grupper om tre siffror bakifrån räknat.. Skiljegrän-sen markeras med fast mellanslag (inte komma eller punkt). I Microsoft Word SHIFT + CTRL + mellanslag. I WordPress använder du första specialtecknet (no breake-space)
Exempel
1 516, 512 419, 2 000 000.

Datum

I löpande text skrivs datum enligt mönstret: den 15 april 2005.
Skrivsätt som 2005-04-15 bör inte användas i löpande text.

Klockslag

Använd siffrorna 0.00–24.00 (punkt mellan tim- och minutsiffrorna): kl. 9.45 (inte: 09.45), kl. 20.30.
Om tiden ska anges i timmar, minuter och sekunder skriver du kl. 14.02.36.
Vid hela timmar kan du skriva kl. 18.

Använd inte

 • facktermer
 • förkortningar
 • ordet angående, om är oftast bättre
 • ”svävande” tidsangivelser, exempelvis i år. Om sidan inte uppdateras kommer det förr eller senare att bli fel.
 • skrytfenor, exempel är nuläget, informationsåtgärder, frågeställningar. Skriv nu, informerar, frågor.
 • stor bokstav i du, din, er och så vidare.
 • understrykningar (gäller givetvis inte länkar)
 • ”Hultsfreds kommun” i rubriker och ingresser. Ofta är det överflödig information på Hultsfreds kommuns webbplats.
 • ordet skall, ersätt med ska
 • engelska stavningar som mail, skriv mejl
 • engelska ord som case
 • med flera (detta är bara några exempel)

Citat

Undvik att citera lagtexter och liknande i webbinläggets löpande text. Skriv om texten i stället. Allt för att öka begripligheten. Länka gärna till lagtexten eller reglementet.

Särskrivningar

Var observant! Rättstavningsprogrammen ger dig ingen hjälp.

Exempel:
Jag är en mörk hårig sjuk sköterska.
Jag är inte rädd att visa fram fötterna!
Jag skriver just nu på min doktors avhandling
Jag har bra grund men ingen vidare utbildning.
Sjuk gymnast
Vår kassa personal

Barn och utbildningsnämnden
Sport och fritidsanläggning
Exemplen ovan saknar det obligatoriska bindestrecket.

Punktlistor

Uppräkningar blir tydligare om du skriver dem i en punktlista i stället för i lö-pande text.
Om punkterna är fullständiga meningar ska de skrivas med stor begynnelse-bokstav och avslutas med punkt. Annars bör du använda liten begynnelsebok-stav och bara avsluta den sista punkten i listan med punkt.
Texten som inleder punktlistan avslutas med kolon om inte texten i punkterna är en direkt fortsättning på inledningen.

Exempel
Våra mål är att

 • kommunens dokument ska bli mer lättlästa
 • medborgarnas förtroende för oss ska öka.

Mål:

 • Kommunens dokument ska bli mer lättlästa.
 • Medborgarnas förtroende för oss ska öka.

Punkterna bör ha en enhetlig språklig form:

Exempel
Prioriterade uppgifter:

 1. installera programmet
 2. utbilda användarna
 3. utvärdera projektet.

Prioriterade uppgifter:

 1. installation av programmet
 2. utbildning av användarna
 3. utvärdering av projektet.

Rubriker

Vi har tre rubriknivåer. Rubrik 1 får du per automatik när du skriver in inlägget namn. Nästa storlek du ska använda är Rubrik 2. Behöver du ytterligare en nivå ska du använda Rubrik 2. Använd inte fetstil för att själv formatera rubriker. Fetstil ska bara användas för att markera ord.

Korrekturläs

Vår trovärdighet står på spel. Om du upptäcker skrivfel kommer du då att lita på resten av informationen?
Som författare är du en dålig korrekturläsare. Be en arbetskamrat läsa. Ännu bättre är att du ber någon på en annan avdelning att läsa din text.

Bilder

Har du rätt att använda bilden? Om svaret är ja får den publiceras.
Tillför bilden något mervärde? Om svaret är ja ska den publiceras.
Bilder ska ha en så kallad alt-text som beskriver vad den föreställer. Beskriv bilden i fältet ”Alternerande text”.

Länkar

Besökaren ska lätt förstå vart länkar leder.
Länkar ska vara i normalstil.
Länkar till externa webbplatser ska öppna i nytt fönster.

Tabeller

Undvik tabeller så långt det är möjligt
Avstå från färgade bakgrunder i tabellceller

Källor

Ange källa om du hämtat informationen externt, kan ibland vara klokt även om det är en intern källa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *