Arbete inom området Hälsa

Naturkunskap 1a2 och 1b – Hälsa

Centralt innehåll

Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna

Kunskapskrav

Kunskaps-krav Vad som bedöms E C A
1 Diskussion av frågor som har betydelse för individ och samhälle Översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat
2 Ställa frågor och ge förklaringar och argument Enkla Utforskande Utforskande och komplexa
3 Argument för ställningstagande/ handlingsalternativ Enkla Välgrundade Välgrundade och nyanserade
4 Människokroppens uppbyggnad, växelverkan med omgivningen och kroppens påverkan av livsstilen Översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat
5 Diskussion om konsekvenser för individ, folkhälsa och miljö av olika livsstilar Översiktligt och enkla argument Utförligt och välgrundade argument Utförligt och nyanserat och välgrundade och nyanserade argument
6

Hur  naturvetenskap kan kopplas  till hållbar utveckling. Slutsatser och argument för olika handlingsalternativ.

 

Enkla slutsatser och argument Välgrundade slutsatser och argument Välgrundade och nyanserade slutsatser och argument
7 Föreslår, utför och redogör för en naturvetenskaplig undersökning

Översiktligt

 

Utförligt

 

Utförligt och nyanserat
8 Diskussion om naturvetenskapliga teoriers betydelse för samhällets framväxt Översiktligt utifrån något exempel  Utförligt utifrån några exempel Utförligt och nyanserat utifrån några exempel

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *