Tyst läsning

I min klass tycker väldigt många om att läsa tyst. De kan gå länge i biblioteket och leta böcker med stor omsorg och sjunka in i sina böcker och inte vilja sluta läsa. Sen finns det även de som tycker att den tysta läsningen är jobbig… som vänder blad efter blad utan att läsa något alls… som bara vill att tiden ska gå.

För att få alla att verkligen läsa har vi under en period efter varje läst bok skrivit bokrecension. Både för att få tänka till kring den bok man läst, plocka ut titel, författare handling och karaktärer, men också för att skapa ett tillfälle att få redovisa sin bok för resten av klassen. Kanske få någon annan att bli intresserad av boken. Syftet har även varit att i ett kort format få träna på att presentera något, få feedback genom two stars and a wish och sedan kunna göra nästa presentation bättre.

Efter att jobbat såhär en period släppte jag läsningen fri och har inte jobbat mer med bokrecensioner efter läsandet på ett tag. Men jag ser då att bladvändandet blir vanligt igen, tjocka böcker tar slut snabbare än vad de borde osv. Efter påsk måste jag göra något åt det, men vad? Jag vill inte gå tillbaka till bokrecensionerna igen. Jag är inte nöjd med det riktigt heller. Jag satte mig då och letade på internet efter någon sorts enkel läslogg för eleverna att fylla i varje dag då de läst en stund, men hittade inget som jag fastnade för. Istället snubblade jag över detta fantastiska inlägg på Öppet klassrum, en blogg jag läser ofta och hittar så mycket bra material på. Här fanns massor av tips! Precis sådant jag var ute efter, att få beskriva och berätta om sin bok, men inte i en bokrecension! Läs! Skriv ut! Vilka goda tankar och välarbetat material!

Fokus på Läsförståelse

Jag brukar för varje termin välja ett fokusområde. Hela detta läsår har jag fokuserat lite extra på läsförståelse. Jag väljer då att planera en lektion kring läsförståelse lite extra noga.

Jag följer en lektionsplaneringsmall som jag gjort själv utifrån olika mallar jag hittat på nätet. Jag har plockat godbitarna och gjort om till min egen. Planeringsmallen ska vara enkel, få in kunskapsmål, sociala mål, ord och begrepp, kooperativa inslag och stöttning och digitala resurser som används. Jag ska ha utrymme att planera min lektion in tydliga steg, men även kunna utvärdera hur lektionen fungerade i praktiken och vad som blir nästa steg i vårt arbete med läsförståelse i klassen, både på gruppnivå, men även på individnivå.

Jag försöker få in läsförståelselektioner i alla ämnen jag undervisar i, inte bara i svenska. I alla ämnen i skolan läser vi olika slags texter med olika slags innehåll och ämnesspecifika ord. Viktigt att vi jobbar med att eleverna får förståelse för dessa ord och texter i alla ämnen.

Tidigare har jag fokuserat på skrivandet några terminer och läsinlärning några terminer. Jag läser då in mig lite extra på ämnet, försöker hitta forskning och goda klassrumsexempel att ta del av. Jag grottar in mig i hur jag kan använda cirkelmodellen, före- under och efterövningar såväl som kooperativa inslag och stöttning kring just det jag fokuserar på just nu. Fokuserar jag under en längre tid, planerar grundligt och utvärderar mitt arbete hittar jag snart ett arbetssätt kring fokusområdet som funkar för mig och mina elever. Jag jobbar fram ett arbetssätt att luta mig mot. När jag känner att jag fått ut mitt max av arbetet är det dags att byta fokusområde.

Detta ger en lagom arbetsbelastning. Jag fokuserar på och utvecklar en liten del av min undervisning. Men jag försöker sprida den lilla delen ut i alla ämnen jag undervisar i. Jag väljer en lektion per vecka där jag dokumenterar och utvärderar extra noga. Detta orkar jag hålla i utan att arbete ihjäl mig.

Ett tips till dig som är sugen på utveckling!

Cowboy

För några veckor framåt fokuserar vi på att vara cowboys. Även om det är där fokuset ligger just nu när vi jobbar med vår läslära glömmer vi inte bort att vara spågummor, detektiver, reportrar och konstnärer. Vi lägger bara mer vikt vid cowboyens arbete just nu.

Denna vecka började vi med en kooperativ struktur som kallas sortering. Denna kan man variera och göra på en mängd olika sätt. Vi började med att varje axelpar denna veckan fick fyra delar av en text. Tillsammans skulle de läsa och diskutera sig fram till i vilken ordning texten skulle komma. När paren fått arbeta en stund gjorde jag dem uppmärksamma på de tidsord som fanns i början av varje text del. Till att börja med… Sedan… Då… Slutligen… Början och slutet av texten blev då lätt att hitta. För att få till texterna i mitten var de tvungna att läsa innehållet noga och tänka på den kronologiska ordningen i händelsen. Vilket hände först, vad var nästa steg osv.

De fick sedan bilder. Nu gällde det att koppla rätt bild till rätt text. När paren kände sig färdiga fick de ta hjälp av det andra paret i basgruppen. De skulle nu jämföra sina resultat och se om de satt texterna i samma ordning och kopplat samma text till samma bild. Om inte var det dags att argumentera och diskutera sig fram till rätt lösning.

Bilder och text kommer från den kompletterande lärarhandledningen för språkstödjande undervisning till Nyckeln till skatten.

När alla basgrupper var klara gick vi igenom uppgiften tillsammans. Vi tittade extra noga på tidsorden. Vad signalerar de? Ska de vara först eller sist eller mitt i mellan? Vad händer först? Kan ma öppna locket innan man vridit om nyckeln. Till slut fick vi texter och bilder i rätt ordning. Vi hade nu ägnat en lång stund att att prata kring det nya kapitlet vi skulle ge oss in i tillsammans. På detta sätt hade jag skapat förförståelse för eleverna vad kapitlet skulle komma att handla om, men även gett eleverna tillfälle att sätta ord på det de såg på bilderna och läste i små delar av texten.

Efter detta läste vi kapitlet högt tillsammans och stannade vid konstiga ord och uttryck. Sedan läste eleverna texten 2 och 2. Det gör de varje dag i skolan. Vi skickar inte hem läsläxa. Detta ger alla elever samma förutsättningar till upprepad lästräning. Jag kan sitta tillsammans med de elever som behöver extra stöd i sin läsning och lägger inte detta på föräldrarna. Det funkar bra för mig!

Cowboyen samlar ihop texten med sitt lasso.

Vid ett senare tillfälle i veckan när vi läst texten flera gånger skriver vi upp tidsorden igen på tavlan och sätter upp bilderna som hörde till. Muntligt modellerar jag för eleverna hur jag sammanfattar kapitlet med hjälp av tidsord och bilder. Eleverna får sedan göra detsamma med sin axelkompis. Efteråt hämtar de en dator och skriver ner sin sammanfattning. Alla tidsord ska finnas med och man ska skriva ca tre-fyra meningar för varje bild. Det blir bra sammanfattningar av texten, men såklart varierande längd på texterna.

En längre sammanfattning
En kortare sammanfattning

Fokus på Läsförståelse

Jag brukar för varje termin välja ett fokusområde. Hela detta läsår har jag fokuserat lite extra på läsförståelse. Jag väljer då att planera en lektion kring läsförståelse lite extra noga.

Jag följer en lektionsplaneringsmall som jag gjort själv utifrån olika mallar jag hittat på nätet. Jag har plockat godbitarna och gjort om till min egen. Planeringsmallen ska vara enkel, få in kunskapsmål, sociala mål, ord och begrepp, kooperativa inslag och stöttning och digitala resurser som används. Jag ska ha utrymme att planera min lektion in tydliga steg, men även kunna utvärdera hur lektionen fungerade i praktiken och vad som blir nästa steg i vårt arbete med läsförståelse i klassen, både på gruppnivå, men även på individnivå.

Jag försöker få in läsförståelselektioner i alla ämnen jag undervisar i, inte bara i svenska. I alla ämnen i skolan läser vi olika slags texter med olika slags innehåll och ämnesspecifika ord. Viktigt att vi jobbar med att eleverna får förståelse för dessa ord och texter i alla ämnen.

Tidigare har jag fokuserat på skrivandet några terminer och läsinlärning några terminer. Jag läser då in mig lite extra på ämnet, försöker hitta forskning och goda klassrumsexempel att ta del av. Jag grottar in mig i hur jag kan använda cirkelmodellen, före- under och efterövningar såväl som kooperativa inslag och stöttning kring just det jag fokuserar på just nu. Fokuserar jag under en längre tid, planerar grundligt och utvärderar mitt arbete hittar jag snart ett arbetssätt kring fokusområdet som funkar för mig och mina elever. Jag jobbar fram ett arbetssätt att luta mig mot. När jag känner att jag fått ut mitt max av arbetet är det dags att byta fokusområde.

Detta ger en lagom arbetsbelastning. Jag fokuserar på och utvecklar en liten del av min undervisning. Men jag försöker sprida den lilla delen ut i alla ämnen jag undervisar i. Jag väljer en lektion per vecka där jag dokumenterar och utvärderar extra noga. Detta orkar jag hålla i utan att arbete ihjäl mig.

Ett tips till dig som är sugen på utveckling!

Detektiver

En av mina viktiga och ständigt återkommande inslag i min undervisning oavsett ämne är läsförståelsestrategier. Jag använder dem ofta. Nu jobbar jag i en år 3 och vi nöter fortfarande läsförståelsestrategier varje vecka och har gjort sedan jag började jobba i klassen i år två. Jag ser tydliga framsteg i läsförståelsen! Klassens resultat i kommunens screeningar går rakt uppåt och det gör all möda väl värt.

Just nu jobbar vi intensivt med att vara detektiver. Att förstå ord och begrepp i de texter vi läser.

Detektiven från En läsande klass.

Framförallt jobbar vi med detta när vi bearbetar ett nytt kapitel i vår läslära. I fyra veckor har jag plockat ut ca 16 ord och begrepp från texten som jag tänker kan vara svåra för eleverna och som kan bereda dem svårigheter att förstå texten om de inte förstår orden eller talesätten. Jag tar sedan till även en kooperativ struktur som heter Huvudena ihop. Den bygger på att eleverna ska tänka tillsammans och att alla elever ska kunna svara på ”frågan”. Det bidrar i sin tur till att alla elever tvingas att vara aktiva. Eleverna får en lapp med fyra av de ord/begrepp som jag valt ut. Olika ord/begrepp i alla grupper. De utrustas även med en ipad. Gruppens uppgift är nu att slå sina huvuden ihop och ta reda på en förklaring på alla orden de har. Kanske kan någon i gruppen förklara ordet för de andra, kanske måste de googla. När eleverna är klara ska de försäkra sig om att alla i gruppen kan förklara alla begrepp. Inte förrän alla kan det är de klara med uppgiften.

När alla grupper är klara går vi laget runt och grupperna får skriva upp sina begrepp på tavlan och förklara orden. Ofta har grupperna även hittat en bild som förklarar ordet eller talesättet och som de visar på storskärm för klassen. Viktigt även här att alla i gruppen är delaktiga i presentationen. Ibland drar jag lott om vem som ska få prata i vilken ordning osv, ibland får gruppen styra upp det hela själva. Ju mer vi jobbat med denna övning desto större inverkan på presentationen för eleverna.

När vi sedan läser kapitlet tillsammans kopplar vi texten till orden på tavlan och elevernas förklaringar. Detta hoppas jag ger eleverna verktyg både för att så småningom själva lära sig hur man kan ta reda på vad ett ord eller en fras som man inte förstår betyder och för att förstå texten vi läser.

För de elever som jag vet med mig har extra svårt med ordförståelse och läsförståelse har jag även gjort en hjälpande lapp på widgitonline.com som eleverna kan ha bredvid sig när de läser. Denna lapp visar jag och går igenom med hela klassen efter elevernas redovisningar av sina ord.

Skapat i widgitonline.com

Varför gör jag samma övning flera gånger på precis samma sätt, men med nya ord och nya kapitel? För att eleverna ska få en chans att lära sig ett arbetssätt, en arbetsgång. Kunna känna igen sig och veta vad som förväntas av dem. Inte förrän tredje fjärde gången känner jag att arbetet rullar på och eleverna kan göra sitt allra bästa ifrån sig hela övningen igenom.

ParIntervju

Vi har nu fått ihop våra samarbetsgrupper och satt upp regler för vårt samarbete. Nu är det dags att samla ihop samarbetsövningarna med vårt priomål, läsförståelse.

För att börja nosa på ämnet väljer jag att använda mig av strategin: intervju. Med övningen ville jag att de skulle ta sig tid att lära sig mer om varandra, fråga och faktiskt lyssna på svaret. Därför fick de 5 enkla frågor kring läsning. Vad tycker du om läsning? Vad tycker du om att läsa för något? Har du tips på någon bra bok du tycker om? Vad är svårt med läsning? Vad är bra med läsning?

Eleverna ställde en fråga i taget i sitt par och skrev ner svaren. När de var klara fick de träna på att berätta om sin kompis. På så vis fick de träna på att göra om svaren till ett berättande. Sedan vände de sig till sin ”ögonkompis” och berättade. På detta sätt fick de lära sig mer om varandra i gruppen.

Under övningen tränade eleverna på att ta hjälp av varandra för att kunna lösa uppgiften. Ingen kunde genomföra den utan sin kompis. De var även tvungna att lyssna aktivt på sin kompis, annars skulle de senare inte kunna berätta för ögonkompisen. Alla var aktiva!

Samarbetsregler!

Idag tog vi nästa steg i att bli ett fungerande team. Idag fick eleverna fundera kring och jobba fram regler för hur de ska kunna samarbeta på bästa sätt.

Vi började med att Mötas på mitten. Jag valde den strukturen på samarbetet för att vi har gjort den en gång innan och ville ge eleverna ett tillfälle att känna igen sig och befästa en struktur. Denna gången var inte utgångspunkten färg, form och djur som det var förra gången utan: Vad är viktigt för dig för att det ska bli ett bra samarbete i gruppen? Alla fick tid att tänka själva och skriv på sin post-it lapp. Efter en stund fick de gå laget runt och delge varandra vad de hade skrivit ner. Alla fick prata och bli lyssnade på. Sedan var uppgiften att mötas på mitten genom att hitta likheter i det de skrivit på lapparna och skriva ner det i mitten.

Efter detta samlade vi alla gruppers tankar på tavlan. Många tankar hade de samma, men på tavlan hamnade ändå åtta olika saker som de tyckte var viktigt för att få till ett bra samarbete i gruppen.

Nu var det dags att ta reda på vilka av dessa åtta som för klassen var de viktigaste reglerna. Detta gjorde vi genom strukturen: Bygga en triangel. Eleverna fick i sina grupper bygga en triangel med den regel som de tyckte var viktigast längst upp och de som är näst viktigast näst längst upp osv.

Vi slumpade sedan frågan och så fick grupperna en i taget berätta vilken regel de satt längst upp osv. På detta sätt var alla tvungna att veta hur de byggt upp sin triangel och vara redo att berätta för andra. Vi gjorde olika markeringar på tavlan för vilka grupper som tyckte att regeln var viktig eller mindre viktig. På så sätt fick vi fram vilka fyra regler klassen tyckte var viktigast: att lyssna på varandra, att prata snällt till varandra, att hålla fokus på uppgiften och att komma överens med varandra.

Reglerna hamnade sedan på vår vägg med samarbetsgrupper.

Att bli ett fungerande team!

Idag var det dags för en väldigt viktig händelse i vår klass. Att byta plats! På klassrådet har eleverna bestämt att vi ska byta plats varje månad. En lagom period tycker jag. Jag har alltid kört på ca 3 veckor, men en månad ville barnen så då lyssnar vi på dem.

I klassrummet sitter vi i grupper. 4 elever i varje grupp. I vår klass behöver vi jobba mycket med vänskap och sammanhållning. Nu såg jag ett tillfälle att föra samman detta med våra placeringar i klassrummet. Jag har länge jobbat mycket med att eleverna ska jobba och samarbeta i par, men har haft svårt att ta det vidare till samarbete i grupp. För tillfället går jag en utbildning i min roll som arbetslagsledare där vi jobbar med teambuilding och ledarskap. Mycket av det vi lär oss kan man dra direkta paralleller till klassrummet. Det blir mer och mer tydligt för mig hur viktigt det är att stärka de små grupperna i klassen för att få till ett tryggt och bra klassrumsklimat och samarbetsförmåga.

I samband med detta hade vi också en studiedag kring kooperativt lärande och jag fick ännu en kick att dra igång mer samarbete i grupp. Under en intensiv vecka har allt detta virvlat runt i mitt huvud och sakteliga tagit form. Min klass, min undervisning, blandat med teambuilding och kooperativt lärande. Idag satte jag igång.

Eleverna fick reda på sina nya platser och vi flyttade runt i vanlig ordning. Idag tryckte jag lite extra på att detta var elevernas nya grupp, nya tillhörighet och att gruppen framöver skulle samarbeta och lära av varandra, med start idag.

Jag introducerade sedan en kooperativ struktur kallad: mötas på mitten. Eleverna fick i uppgift att själva fundera kring vilka färger, former och djur de tyckte om. Dessa skulle de skriva ner på en post-it. Nästa steg var att varje elev skulle få presentera vad den skrivit ner och de andra lyssnade. De skulle gå laget runt och sätta fast sin post-it på pappret de fått framför sig. På detta sätt blev alla elever delaktiga, fick taltid och blev lyssnade på. Allas post-it var viktig. Nästa led var att hitta likheter på sina post-it. Dessa skulle skrivas i mitten av pappret. Nu var det viktigt att samarbeta. Slutligen skulle de med hjälp av de ord som skrivits upp i mitten bilda ett namn till gruppen och utifrån det en symbol för gruppen.

Ett intensivt och engagerat arbete tog form i gruppen. Vi har nu fem samarbetsgrupper i klassrummet. Mitt mål är att skapa minst ett samarbetstillfälle i veckan då vi tar hjälp av kooperativa övningar. Utöver detta samarbetar vi med läsuppgifter och skrivuppgifter i par.

Book creator!

Eleverna har nu läst om sitt djur och fyllt i sin sexfältare. Nu ska de sammanställa det de lärt sig till en faktatext. Denna gången väljer jag att använda mig av appen Book creator. Där ska eleverna få göra en egen liten bok om sitt djur. De ska få söka bilder på nätet och skriva in text. De ska även få läsa in sina meningar. De elever som har svårt med att just skriva hoppar över det momentet och pratar bara in sin fakta. Vid senare tillfälle kan de lyssna på vad de talat in och sedan skriva meningarna.

Jag visar eleverna grunderna i appen. Hur de skapar en bok, lägger till bilder, text och ljud. Sedan får eleverna påbörja sitt jobb. Det blir ett väldigt kreativt arbete där eleverna tar stort ansvar för att skapa sina egna faktaböcker. De är väldigt noga med såväl innehållet som designen. De hittar funktioner som jag inte visste fanns och gör väldigt fina böcker.

Slutligen visar jag även hur de söker efter en film om sitt djur på youtube och länkar den i boken. Även detta klarar eleverna galant och väcker en stor entusiasm att hitta just den rätta filmen som visar något speciellt just om deras djur.

När böckerna är klara är inte bara jag väldigt nöjd med elevernas jobb utan även de själv. Därför bestämmer vi oss för att visa upp dem för förskoleklassen. Eleverna delas in i två grupper och visar upp sina böcker för sexåringarna som går ifrån lektionen med massa kunskap om svenska skogsdjur och förhoppningsvis en längtan efter att själva kunna läsa, skriva och skapa egna böcker!

Book creator är en väldigt rolig app och vi hoppas på att kunna använda den fler gånger under året.

Här kan ni se hur böckerna blev. Tyvärr kan jag inte fixa så elevernas filmer går att se, men arbetet om djuren i övrigt fungerar! Klicka på länkarna så ska böckerna visas som en liten film.

Räven
Vargen
Haren
Haren
Haren
Lodjuret
Räven
Haren

Glänta gärna på dörren och ta del av tips och idéer från mitt klassrum!