Kategoriarkiv: Matte

Vattentemat fortsätter!

I torsdags hade vi ännu en temadag om vatten tillsammans med tvåan och trean. Vi hade samma upplägg som förra gången, fyra stationer och fyra grupper barn som cirkulerade runt.

Den här gången såg vi på film på en station, film om vattnets olika former och om vattnets kretslopp. På en station fick vattnet följa med in i bildämnet och eleverna fick lära sig hur vatten kan ändra färgstyrkan när man målar med vattenfärg. På en station gjordes det experiment som gjorde vattenångan synlig och eleverna fick se burkar med vatten som sparats sedan förra gången. En med lock och en utan. Var hade vattnet tagit vägen? Ordet dunsta kom upp. På min station fick vattnet följa med in i matematikämnet och vi pratade om volym och att mäta vatten.

image

Vi började stationen med att se på Matildas mattegåta, där hon blandar saft. Ett underbart program från UR. Vi stannade filmen när Matilda tog på sig sina glasögon. Vi var tvungna att lära oss mer innan vi kunde hjälpa Matilda. Vi plockade fram liter- och decilitermått och pratade om vilket som var vilket. På ett A4 fick eleverna rita måtten i verklig storlek.

image

Sedan fick de sätta sig i grupper vid en balja vatten och börja ösa. Hur många deciliter får det rum i en liter. När de var klara fick de skriva ner det på sitt papper.

image

Vi fortsatte titta på Matildas mattegåta och nu kunde vi rätt så snabbt hjälpa Matilda lösa sitt matteproblem. Efter detta såg vi ett avsnitt av Mattepatrullen som även de fick rycka ut och hjälpa en bagare med ett problem med volym. Det finns en animerad del i avsnittet som förklarar väldigt bra varför man mäter vatten och andra vätskor med mått såsom liter och deciliter och inte med linjal. Det förklarar även behovet av andra mindre mått väldigt bra! Dessa program kan med fördel användas att starta upp ett arbetsområde i matematik!

Nu har vi bara att skriva en faktatext om vatten kvar sedan har vi nog rott detta arbetsområde i land!

Ny PP på väggen!

Idag har en ny PP fått ta plats på väggen. Vi börjar ett nytt arbetsområde i matte då vi ska utvidga vårt talområde ända upp till 20.

image

Jag har även för första gången testat att skriva en matris när jag gjort målen till eleverna. Inte helt enkelt att få varje mål att stegvis ta form, men det blev väl helt ok till slut, med lite feedback från bästa Malin!

image

Jag testar i detta arbetsområde att låta eleverna fylla i matrisen allt eftersom arbetet går framåt, istället för våra vanliga moln, så får vi se hur detta funkar.

Tillsammans med matrisen, som ju har som syfte att göra mig och eleverna mer medvetna om vad de kan och vad som är nästa steg, introducerar jag även en matematisk metod vägg som ska göra det tydligt för eleverna vad en metod är.

image

Jag introducerar även en matematisk begreppsvägg för att påminna eleverna vilka begrepp vi jobbar med!

image

Mattepatrullen!

Idag såg vi ett avsnitt av Mattepatrullen! Det var första gången vi såg ett sådant avsnitt och det var verkligen en hit! Vilka bra diskussioner det blev efteråt!Matematikens användning och historia vändes och vreds på och vi drog paralleller mellan avsnittet och vårt eget klassrum!Roligt och kan verkligen rekommenderas!

Mattepatrullen är en serie från UR bestående av 10 program á 10 min. Ett matematiskt problem uppstår och mattepatrullen, tre barn i sjuårsåldern, rycker ut för att lösa problemet. Man får följa hur barnen prövar och diskuterar sig fram till en lösning. Det finns även små animerade inslag i avsnittet som knyter an till det aktuella problemet. Vi såg ett avsnitt om pengar eftersom det är det som vi jobbat mycket med i klassrummet, men det finns även avsnitt om längd, volym, tid, logiskt tänkande, kartläsning, hälften och dubbelt osv. På UR.se finns även en lärarhandledning till programserien där man kan läsa lite om varje avsnitt och få tips och idéer!

Vatten!

Idag hade år 1-3 temadag om vatten. Vi delade in barnen i fyra grupper och hade fyra olika stationer. På varje station fick eleverna göra olika experiment om vatten. På en station fick de undersöka en isbit och sedan se hur man kan smälta den. På en annan station fick man undersöka om olika saker flyter eller sjunker i vatten. På tredje stationen fick de gissa vid vilken temperatur vatten kokar och sedan mäta om detta stämde. Man fick också fundera över vad det är för ”rök” som stiger upp ur grytan när vattnet blir varmt. Till sist fick de även fundera över var någonstans vatten finns och med enkla försök se att vatten även finns i kroppen.

Detta blev uppstarten för min klass med ett litet vattentema. Vi ska nu jobba med vattnets olika faser i klassrummet, vattnets kretslopp och repetera de försök vi gjort. Om några veckor blir det en ny temadag där vi knyter ihop de kunskaper vi fått om vatten, och knyter dem till bild och matematikämnet. Efter det kommer vi skriva en faktatext om vatten som avslutning på vårt arbete!

Matematik i verkligheten!

Idag har vi fått känna på varför man ska kunna matte. Varför ska man känna igen siffrorna? Varför ska man kunna räkna? Varför ska man lära sig räkna med pengar? Jo om du ska gå till affären måste du kunna lämna fram rätt antal pengar! Och du måste veta hur mycket sakerna kostar! Och du måste kunna räkna ut hur mycket sakerna du ska handla kostar så du vet om dina pengar räcker!

Vi byggde två affärer i klassrummet. En frukt och gott affär och en leksaksaffär.

image image

I varje affär jobbade två barn med att hjälpas åt att ta betalt. Första uppgiften var att gå och handla en sak. Det gällde att kunna lämna fram rätt antal pengar. Andra uppgiften var att ta med sig 10 kr och gå och köpa två saker i affären. Vilka saker kan man köpa för att pengarna ska räcka? När man hade varit och handlat fick man rita en räknesaga om det man handlat och skriva ner händelsen med räknespråket. En rolig mattelektion tyckte vi och det handlades flera gånger om i affären!

Målbok.

Sedan några år tillbaka jobbar jag med något jag kallar målbok. Fick tips och idéer från en kollega som jag sedan gjort om och gjort till mitt!

I vår målbok sätter vi in våra mål vi jobbar mot i våra arbetsområden. Samma lapp som sitter på PP-väggen. När man visat att man kan ett mål fyller eleven i sitt moln. Blir väldigt tydligt för eleven vad man kan och inte kan. De moln som inte färgläggs blir till utvecklingsmöjligheter i nästa arbetsområde!

image image

Såhär kan det se ut efter att jag och en elev suttit och pratat om målen och vad eleven kan. Vi har här markerat de mål som eleven kan och som senare ska färgläggas!

image

Vid utvecklingssamtalet är målboken elevens ansvar att visa och förklara för föräldrarna! De kan redan från våren år ett berätta för föräldrarna vad vi jobbat med i skolan , vad de lärt sig och vad de behöver träna mer på. Självklart med mer eller mindre hjälp.

Mitt arbete blir att visa material som stärker det eleven berättar, arbeten jag samlat på mig under arbetsområdena.  Arbeten som visar på sådant eleven kan eller behöver träna vidare på.

Allt samlas i målboken efter samtalet och blir en fin portfolio som visar elevens kunskapsutveckling!

PP-vägg!

För att göra eleverna medvetna om vilka mål vi jobbar mot och vad jag kommer bedöma i de skriftliga omdömena har jag gjort en PP-vägg i mitt klassrum. Så småningom är meningen att eleverna ska få vara med och bestämma arbetssätt och begömningssätt, men just nu nöjer vi oss med att vänja oss vid olika sätt att lära oss och olika sätt att redovisa våra kunskaper!

Längst upp på PP-väggen finns inledningen till arbetsområdet.

image image image

Efter det kommer de kunskapskrav som kommer bedömas efter detta arbetsområdet. Sedan kommer mina konkretiserade mål.

image image image

Till sist kommer arbetssätt och redovisningssätt i bildform.

image image

image

För tillfället har jag tre arbetsområden igång i klassen. Jag lär mig läsa och skriva. Addition inom talområdet 0-10. Gemensamt naturtema.

Varje lektion börjar vi vid PP väggen. Vilket/vilka mål ska den här lektionen handla om? Vilket arbetssätt använder vi idag? Lektionen avslutas också vid PP-väggen. Har vi nått målet? Kom vi närmare målet?

Läs även Malins PPlugg om du är sugen på att få mer tips och idéer om PP-väggar och hur man gör eleverna medvetna om mål och få mer elevinflytande i planeringsstadiet! Hon är superduktig på detta!!!

Första arbetsområdet avklarat!

I fredags jobbade vi färdigt med vårt första arbetsområdet i matte. Det har handlat om antalsuppfattning inom talområdet 0-5, mönster, begrepp och räknesagor. Under arbetet har vi haft utomhusmatte, genomgångar vid tavlan, spelat spel och lekt lekar och räknat i matteboken.

IMG_1693

I vårt klassrum har vi en PP-vägg där kunskapskrav, målen för arbetsområdet, arbetssätt och redovisningssätt finns presenterat. Vi tittar på väggen och pratar om vad vi ska lära oss och på vilket sätt, nästan varje lektion. I bänken har eleverna sin målbok, där målen för arbetsområdet finns. När man visat att man lärt sig något fyller vi i målboken!

I fredags gjorde vi en skriftlig diagnos i matte för att visa en del av det vi lärt oss. Idag fick jag tillfälle att sitta enskilt med alla elever i klassen och prata matte. Med hjälp av bilder på räknesagor, lappar med räknespråket, klossar och våra händer och fingrar, visade eleverna mig fler saker de befäst under arbetsområdet. Tillsammans tittade vi i målboken och markerade allt eleven hade lärt sig. Det är en härlig känsla att få se att man kan många saker! De mål vi inte kunde fylla i blir utvecklingspunkter i nästa arbetsområde.

IMG_1769[1]

 

Bingo!

IMG_1661IMG_1660

Vi jobbar för tillfället med talområdet 1-5 i vår klass. Vi lär oss forma siffrorna, koppla siffra till antal, talets grannar och dela upp talen bland annat. På skolplus.se hittade jag ett bingo som tränar antalsuppfattning. Ett ”spel” som slukar eleverna och de funderar inte en sekund på hur mycket de räknar och tänker matte medan de spelar. Efteråt skrattar de och tycker det var ett roligt sätt att träna matte på! Testa du också!