Läslära och ”läsläxor”

Efter höstlovet är det dags att introducera vår läslära Den magiska kulan. Eleverna är sedan förskoleklass bekanta med Asta, Bea och Cesar då de läste Lyckostjärnan. Jag har medvetet valt att inte plocka fram boken än utan repetera bokstäver, bokstavsljud och ljudning innan vi börjar med läseboken. Vi har också under dessa veckor tränat mycket på de ordbilder som finns med i ABC-klubben. Eleverna är nu väl förberedda för att kunna lyckas med sin första läsebok.

Självklart har jag elever som kämpar med läsningen, som inte befäster i den takt jag hade hoppats på, men det fina med att avvakta med läseboken till efter höstlovet är att nu kommer de eleverna få repetition igen. De första kapitlen i den blåa boken bygger till stor del på ordbilder och mycket enkla ord att ljuda. Till lite svårare ord finns hjälpande bilder. Detta gör att eleverna återigen ges tid att träna på enkel ljudning och ordbildsläsning. De elever som kommit igång bra kommer ges en rosa eller en grön bok och får därmed större utmaning.

Jag bygger upp min undervisning med Den magiska kulan på tre längre lektioner i veckan, måndag, onsdag och fredag, samt två kortare tisdag och torsdag. Vi jobbar alltså med Den magiska kulan varje dag hela veckan. Vi jobbar dock inte med arbetsboken, för nu kommer den få vila lite. Nu kommer vi lägga fokus på läsning och läsförståelse.

Jag lutar mig mot Gibbons före, under och efterövningar, Westlunds läsförståelsestrategier och arbetsmaterialet runt Den magiska kulan såsom lärarwebb, lärarhandledning och den språkstödjande lärarhandledningen och går på djupet med varje kapitel. Jag skickar inte hem boken som läsläxa där ansvaret vilar på föräldrarna att träna elevernas läsning, utan behåller boken i skolan, där vi läser kapitlet varje dag under strukturerade former så ALLA elever får den så viktiga upprepade läsningen.

På måndagen börjar vi med olika övningar före läsningen. Enligt Gibbons är de till för att förbereda eleverna inför språkliga och kulturella svårigheter, att aktivera elevernas förkunskaper och ge eleverna en uppfattning om vad texten vi ska läsa kommer handlar om. Med grundliga föreövningar blir läsningen lättare för eleverna som då fått ett hum om vad de kommer möta i sin läsning. Vi börjar ofta med att vara spågummor. Westlunds läsförtsåelsestrategi spågumman tittar på bilder och titeln på kapitlet och försöker förutspå vad kapitlet kommer handla om. Tillsammans pratar vi om vad vi ser och vad vi tror händer. Vi är detektiver och reder ut vad svåra ord betyder. Här är den språkstödjande lärarhandledningen ett fantastiskt hjälpmedel där det finns ord och förklarande bilder.

Jag läser sedan kapitlet högt och vi ser om våra förutsägelser slår in. Slutligen läser eleverna i par. Jag har för det mesta halvklass på ca 12 elever vid dessa tillfällen och litar på att de som kommit igång med läsningen lite kan läsa relativt självständigt i sina par, så jag kan sitta tillsammans med de elever som läser i den blå boken och behöver min hjälp och stöttning för att klara av läsningen.

Så småningom när eleverna kommit in i arbetssättet och blivit lite säkrare i sin läsning är måndagens lektion ett ypperligt tillfälle att lägga in olika kooperativa övningar såsom sortering, vilka hör ihop osv för att eleverna ska ges tillfälle att uttrycka sig muntligt, komma i kontakt med ord och begrepp från det nya kapitlet och få med sig förförståelse för kapitlet in i läsningen, men nu i början fokuserar vi på spågumman och detektiven för att skapa förförståelse.

Som jag nämnde ovan finns det i den språkstödjande lärarhandledningen fina bilder till svåra ord i texten som man kan använda sig av för att förklara svåra ord för eleverna. Där finns även en lista med ord som är bra att lästräna lite extra på för att klara kapitlet extra bra! Detta är jättebra detektivövningar till en början. När eleverna blivit större brukar jag dela ut ord till eleverna som de själva ska leta bilder till på en ipad och sedan presentera och förklara för klassen.

På tisdagen har vi en kortare lektion då vi bara kommer hinna läsa i våra par, likaså på torsdagen. Den tiden som ev blir över kommer det finnas relativt enkla uppgifter som jag inte ska behöva förklara allt för mycket, utan jag ska kunna sitta och lästräna med de som behöver i så stor utsträckning som möjligt. Jag använder mig då mycket av de kopieringssidor som finns i den språkstödjande handledningen. Dessa klarar de allra flesta elever att göra själva. För de elever som kommit långt i sin läs och skrivinlärning blir dessa stenciler alldeles för lätta och inget utmanande alls. De kommer då få välja en bild från kapitlet, även dessa finns som kopieringsmaterial i lärarhandledningen. De klipper ut en eller flera bilder och skriver egna meningar till.

På onsdagen har vi ett längre pass igen och då försöker vi binda texten till oss själva. Vad upplever huvudpersonerna i kaptilet? Hur känner de sig? Har vi varit med om liknande händelser eller känslor? I lärarhandledning och lärarwebben finns bra frågor att stödja sig mot om man känner sig osäker. Även denna gång läser vi kapitlet i våra par.

På fredagen avslutar vi kapitlet med hjälp av efterövningar. Efterövningar är till för att ge eleverna tillfälle att arbeta kreativt med det de läst och göra eleverna ännu mer fokuserade på info i texten genom att få använda den i andra sammanhang.

Vi börjar med att svarar på frågor till kapitlet för att se att vi förstått. Sedan gör vi en enkel uppgift som knyter an till kapitlet. Vi ritar något och skriver några meningar till det vi ritar, ett monster, ett ödehus, något magiskt, någonting vi plockar upp från kapitlet men tar det vidare med vår egen fantasi.

Även här finns det bra tips och idéer i lärarhandledningen. Längre fram kommer vi försöka sammanfatta kapitlet som en cowboy, men just nu gör vi det endast muntligt tillsammans.

Detta är en veckas intensiv träning i läsning och läsförståelse som kommer upprepa sig varje vecka fram till jul, med ett nytt kapitel och ett nytt innehåll som fokus, men med samma arbetssätt. När vi når jul hoppas jag att alla mina elever lärt sig läsa med någorlunda flyt och med en begynnande läsförståelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *