Bokstavspussel.

Vid några tillfällen har eleverna fått bokstäver att klippa ut. De har då fått bokstäverna OMSA och RLEN fast bara de små bokstäverna. De har fått två av varje bokstav. De har jobbat två och två. Deras uppgift har varit att pussla ihop ord av de bokstäver de har framför sig. En elev har pusslat ihop ett ord. Den andra eleven har läst. När båda är överens om att ordet är ett riktigt ord och rätt stavat har båda eleverna skrivit upp det i sin skrivbok, med penna denna gång. Sedan får nästa elev pussla och den andra kontrolläsa. Så fortsätter de tills de fyllt en hel sida med ord de kunnat pussla ihop av bokstäverna.

Vid nästa tillfälle fick eleverna samma bokstäver, men även ITVD. Nya ord kunde pusslas och skrivas upp i boken.

En rolig övning som tränar samarbete, läsning, skrivning och bokstavsformande.

Många elever blir självgående i dessa övningar då de hela tiden får stöttning av en kompis. Jag får tid att sitta med de elever som tycker att detta är knepigt och behöver min tid, hjälp och stöttning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *