ITVD

Efter en ny treveckorsperiod har vi nu även avhandlat bokstäverna ITVD och vi är nu framme vid höstlovet. Vi har nu jobbat med tre grupper av bokstäver om fyra. OMAS, RLEN och ITVD. Vi har jobbat med repetition av bokstavsljud och bokstavsform, av sammanljudning och ordbilder, att skriva ord och meningar. Även om vi repeterat mycket av det som eleverna lärt sig i förskoleklass vad gäller bokstavsinlärning har vi fördjupat vårt kunnande i ljudning, i läsning av ordbilder och i skrivandet. Ingen har behövt stanna upp i sin läs och skrivinlärning och vänta in andra utan fått utvecklas vidare inom andra spår inom läs och skriv.

I detta inlägg kommer jag bara presentera en skrivövningar vi gjort utifrån nya ordbilder, kan, inte, han, hon, ja, nej.

Uppgiften denna gång var att skriva meningar om vad man kan eller inte kan, men också att skriva om någon annan, vad den kan eller inte kan.

Precis som jag beskrivit i tidigare inlägg startar jag med att vi läser gemensamma meningar på tavlan som en modell för hur eleverna sedan själva ska skriva. Sedan skriver eleverna två och två. Jag anpassar uppgifterna så att uppgiften möter eleverna på deras nivå, kanske i antal meningar, kanske i längd på meningar. I detta exemplet fanns det elever som bara skrev kan- meningar och vi hoppade över kan-inte-meningar. En del elever skrev bara jag meningar.

Skrivandet följdes sedan av en uppgift att leta ord och bokstäver i elevernas egna texter och att sedan läsa upp den för mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *