RLEN

Under en ny treveckorsperiod har vi nu jobbat med RLEN. I lärarhandledningen till Den magiska kulan introduceras åtta ordbilder. Jag har redan tidigare introducerat en och ett så i detta område introducerade jag sex nya ordbilder. Vi tränar på alla ordbilder från dag ett, att känna igen dem som en bild och ”läsa” dem tillsammans. Under perioden tränar vi även på dem i olika skrivövningar. Läs mer om detta i föregående inlägg.

I detta inlägg tänker jag presentera de skrivuppgifter vi jobbat med i samband med bokstavsarbetet. Jag har ännu inte introducerat någon läslära utan vi koncentrerar oss på att lära in ordbilder, ljuda med de bokstäver vi hittills repeterat och lästräna de texter vi själva skriver.

De två första ordbilderna som vi använder oss av i skrivandet är här och det. Jag sätter upp meningar med ordbilder och bilder från Den magiska kulan som vi läser tillsammans.

Sedan är det elevernas tur att skriva. De skriver i par. Vill du läsa mer om hur jag jobbar med elevernas samarbete vid datorn kan du läsa det i min bok Skriv i år 1, eller Skriv i år 2. På tavlan finns bilder från lärarhandledningen till magiska kulan. Alla bilder har bokstäverna RLEN i sig. På detta sätt tränar eleverna på att skriva ordbilderna, men även ord som har de bokstäver i sig som vi fokuserar på just nu.

När texten är klar, här har du som lärare möjlighet att anpassa uppgiften utifrån de olika elevernas förutsättningar. En del elever skriver kanske endast 4 meningar. Andra skriver fler. En del elever kommer ihåg ordbilden OCH sedan tidigare och gör sina meningar längre med hjälp av det. Här finns tillfälle att anpassa i det oändliga utifrån uthållighet och kunskap. Men som sagt, när texten är klar skrivs den ut till eleverna. De får sedan ännu en uppgift som tränar elevernas läsning. Ringa in alla här, ringa in alla det, stryk under alla ord du kan läsa, ringa in alla R osv. Eleven tvingas tillbaka in i texten och nu sätts fokus återigen på att sammanljuda bokstäver till ord, eller känna igen ordbilder. Under skrivandet har fokus varit på att ljuda ut bokstavsljud och knyta dem till rätt bokstavsform på tangentbordet.

Vid nästa skriv tillfälle använder jag ordbilderna du, vi och har. Jag arbetar precis som ovan. Först läser vi meningar jag komponerat på tavlan och sedan får eleverna skriva.

Vid detta skrivtillfälle har jag eleverna uppdelade i två grupper på 12 barn i varje grupp. Eleverna är nivågrupperade så den ena gruppen får en utmaning att även använda ordbilden den/det.

Den svagare gruppen håller sig till det första exemplet. Precis som innan är eleverna klara med sin uppgift vid olika tillfällen beroende på vad de orkar och klarar av. Men alla elever får en uppgift att ringa in ordbilder eller bokstäver efter arbetet, samt att läsa upp sin text för mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *