Grej of the week – diktering

Då jag även vill få in diktering i min undervisning där jag kan modellera skrivande och prata kring meningar, stor bokstav och punkt har jag bestämt mig för att baka ihop det med Grej of the day, som hos mig får blir grej of the week. Det är vad jag orkar och mäktar med.

Jag väljer att göra min grej om ett svenskt djur till att börja med i alla fall. Jag knyter ihop det med min no undervisning som handlar om årstider och årstidsväxlingar. Jag knyter även ihop det med de bokstäver vi jobbar med just nu och har hittills gjort en grej om Ormar och Myran.

Efter att jag gjort min grej och vi sett en liten film gör vi en gemensam diktering där varje elevpar får komma överens om en sak som de vill berätta om det de lärt sig och tillsammans gör vi en bra mening av detta som jag skriver på datorn. Det blir en liten text som vi läser tillsammans. Eleverna får sedan i uppgift att leta efter ordbilder såsom och, en, ett, leta efter namn de kan läsa osv. Sedan får de läsa upp texten för en lärare innan de ritar och vi sätter upp texten i korridoren för alla att läsa. Vill du läsa mer om hur jag jobbar med dikteringar kan du läsa i min bok Skriv i åk 1.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *