OMAS – ljudmetod och ASL

Istället för att arbeta med en bokstav i veckan som man kanske mer traditionellt gör i bokstavsinlärningen bakar jag nu ihop de fyra första bokstäverna OMAS och gör ett arbetsområde med dem. Eleverna har redan i förskoleklass jobbat med bokstavsinlärning på det traditionella sättet. Att göra det om igen skulle bli upprepning och hindra många elever i sin progression.

I detta arbetsområde vill jag få in repetition om hur bokstäverna ser ut och formas, hur de låter och hur vi ljudar samman dem till ord. Jag vill även repetera ljudanalys med dessa bokstäver, göra ordlistor a la ASL och skriva meningar. Avslutningsvis vill jag också få in lite LTG och skriva dikteringar. Allt detta vill jag få i hop i ett arbetsområde som inte känns som upprepning från förskoleklass utan som tar eleverna vidare från den nivå de befinner sig på. Detta har jag famlat i mörkret kring, men slutligen hittat ett sätt som jag tror kommer passa mig och den elevgrupp jag har framför mig i år.

Jag använder mig av ABC-klubbens material ”Den magiska kulan”. Läseböckerna har jag valt att lägga in i skåpet och låta vila tills efter höstlovet, men arbetsboken och kopieringsmaterialet använder jag flitigt, såväl som läggspel, lärarwebben och appar.

Jag började därför terminen med att ta fram en bild på tavlan med massor med bilder från lärarhandledningen till ”Den magiska kulan”.

Bilder som alla börjar på bokstaven O.

Eleverna fick nu bli detektiver och försöka lista ut hur bilderna hängde ihop och varför jag visa dem. På så sätt kom vi fram till att alla bilder började på O, sedan M, efter det A och slutligen S.

Jag skrev dem på tavlan och eleverna fick berätta för mig hur man skulle forma dem och hur de lät. Efter det tog jag fram mina älskade magnetbokstäver och tillsammans ljudade vi tillsammans små korta ord med bokstäverna.

Dagens uppgift skulle sedan bli en ASL uppgift: ordlista. Till skillnad från hur jag gjort tidigare år då jag presenterat en bokstav och gjort en lista per bokstav fick eleverna nu i uppgift att skriva en lista med alla fyra bokstäverna. De var tvungna att skriva minst 4 ord till varje bokstav, men max 10. Vill man läsa mer kring hur jag tänker och lägger upp arbetet kring just ordlistor kan man leta vidare här på bloggen eller läsa i min bok Skriv i år 1.

Här kan eleverna själva lägga uppgiften på olika nivåer. Antingen väljer man att skriva lätta korta ord såsom apa, sol, ost, mos. De kan ta hjälp av bilderna om man inte kommer på, eller så hittar man på nya svårare ord såsom Stockholm, monster osv. Man väljer att skriva 4 ord om det är kämpigt och orken tar slut, eller 10 ord om man tycker det är lätt och går enkelt.

Ordlista med OMAS

Svenska lektionerna framöver går jag genom bokstäverna mer noga och jobbar intensivare med ljudning och ljudanalys. Eleverna jobbar i sina arbetsböcker. Men vi viger inte en vecka till varje bokstav. Vi går fortare framåt och hoppas på att vara klara efter ca 3 veckor.

Då jag brinner för skrivandet som läsinlärningsmetod, främst pga av att det kan individanpassas och utmana de elever som behöver på ett enkelt sätt vill jag få in en skrivövning till på datorn där vi skriver meningar. Detta var den sista nöten jag knäckte i mitt famlande efter att få till en bra struktur i läs och skrivinlärningen som inte byggde på att bearbeta varje bokstav i en veckas tid. Att baka samman ordlistan till en istället för fyra föll sig naturligt, men hur skulle jag få till skrivövningar som inte byggde på bokstäverna.

En dag vid ett rödljus på väg hem från jobbet stod det klart för mig. Jag skulle göra skrivuppgifter med meningar som byggde på ordbilder. I lärarhandledningen till ”Den magiska kulan” finns det sex ordbilder som hör till kapitlet OMAS. Dessa sex ordbilder är och, en, ett, ser, är, var.

Jag började med att införa och, en, ett. Vi började träna på att känna igen orden. Sedan började vi tillsammans läsa små meningar med ord och bilder.

Efter detta fick eleverna i uppgift att skriva meningar där orden ingick. För de som tyckte det var svårt fanns bilder till hjälp. Minimum var att skriva bilder som bestod av två ord plus och. Sol och sko. Ost och mus. Eller så kunde man utöka sina meningar med en och ett. En sol och en sko. Ett hus och en mus osv.

Nästa skriv uppgift introducerades på samma vis med att vi lärde oss nya ordbilder, läste ordbilder och bilder i meningar och sedan skrev meningar våra skrivpar. Denna gången blev meningarna: Jag ser en sol. Jag ser en apa. Eller Bea ser en apa. Asta ser en sol, om man så ville.

På detta sätt behöver jag inte göra två skrivuppgifter per bokstav med ordlista och meningar som jag tidigare gjort. Jag gör istället skrivuppgifter med ord på de aktuella bokstäverna och ordbilderna och kan komprimera ihop arbetet på kortare tid. Vi repetera bokstäverna, ljudar och skriver. De elever som behöver repetition får det samtidigt som de får en ny inkörsport till läsningen, nämligen att skriva. Det blir något nytt och annorlunda från det de gjort i förskoleklass och som samtidigt kan utmana de elever som inte är i behov av repetition utan kan utvecklas vidare i sitt skrivande och i sitt läsflyt.

Texterna lästränar vi sedan på. Både genom att sökläsa och leta ordbilder, bokstäver, namn eller småord, samt läsa hela texten med hjälp av helordsmetod och ljudning.

Då jag jobbat vidare med nästa arbetsområde RLEN och de ordbilder som hör dit kommer jag göra ett inlägg med vilka skrivövningar jag gjort då.

3 reaktioner på ”OMAS – ljudmetod och ASL”

  1. Hej Minna! Efter att vi gjort ordlistor använder vi svenskalektionerna till att introducera en bokstav i taget med materialet i Magiska Kulans lärarwebb. Sedan jobbar eleverna på med sidorna. Det går rätt smärtfritt då det är repetition av vad de gjort i förskoleklassen. Så på tre veckor har vi hunnit med sidorna och gör diagnosen.

  2. Hur arbetar du med Magiska kulan arbetsboken? Är ju 3 sidor per bokstav och sen 4 sidor upprepning. Så 16 sidor totalt för omas. Eller använder du den inte? 😊

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *