HÄndelse och avslut

När alla elever är klara med sin inledning är det dags att ta berättelsen till nästa steg. Nu måste något hända! Jag drar ett nytt kort och får denna gången en sak.

Denna saken ska på något sätt bli ett problem i berättelsen. Denna gången har vi ingen tankekarta eller y-kort utan skriver upp några få stödord på tavlan och utgår från dem. Vi bestämmer oss för att vår Pelle som berättelsen handlar om ska tappa sin sko i vattnet.

Vi börjar med att skriva några få meningar tillsammans. Sedan stannar jag för att få in en dialog i berättelsen. Vi repeterar hur man ser i en text att någon pratar. Ett talstreck! Vad skulle Pelle kunna säga när han precis tappat sin sko i vattnet?

Här stannar vi och eleverna får dra sina kort. De skriver ner sitt problem och får in nåt slags tal i berättelsen innan vi sparar.

Sista skrivlektionen går till på nästan samma sätt. Vi läser igenom vår gemensamma berättelse, men denna gången drar vi inga kort. Vi pratar kring hur vi tycker det skulle kunna vara rimligt att problemet löser sig. Kanske kommer de andra människorna runtomkring som vi skrivit om tidigare och hjälper Pelle. Kanske säger Pelle något då? Hur känner han sig när allt löst sig. Några få stödord på tavlan även denna gång innan vi skriver klart vår händelse och avslutar berättelsen.

Slutligen läser vi igenom hela berättelsen och bestämmer en titel. Vi kollar stor bokstav och punkt, stavning och variation av meningarna. När vi är nöjda får eleverna plocka fram sina texter och jobba vidare själva.

Under resans gång har eleverna även målat bilder. Då vi skrivit vår personbeskrivning ritade eleverna sin huvudperson. När vi skrivit vår miljöbeskrivning ritade de sin miljö. När problemet uppkommit ritade de sitt problem och slutligen ritade de slutet på sagan.

När hela berättelsen var klar fick de välja att jobba i iMovie eller Book Creator. De använde sig av sina bilder och sin text. I iMovie blev berättelsen till en film och i Book Creator blev berättelsen en digital bok. Sista dagen innan jullovet tittade vi på alla fina filmer och böcker och var väldigt nöjda över vilka fina berättelser vi gjort.

Efter jul när lästräningen tar lite större plats igen ska onsdagarna ägnas åt skrivande. Då kommer eleverna få använda sig av sina kunskaper i berättelseskrivande i mindre uppstyrda former.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *