Detektiver

En av mina viktiga och ständigt återkommande inslag i min undervisning oavsett ämne är läsförståelsestrategier. Jag använder dem ofta. Nu jobbar jag i en år 3 och vi nöter fortfarande läsförståelsestrategier varje vecka och har gjort sedan jag började jobba i klassen i år två. Jag ser tydliga framsteg i läsförståelsen! Klassens resultat i kommunens screeningar går rakt uppåt och det gör all möda väl värt.

Just nu jobbar vi intensivt med att vara detektiver. Att förstå ord och begrepp i de texter vi läser.

Detektiven från En läsande klass.

Framförallt jobbar vi med detta när vi bearbetar ett nytt kapitel i vår läslära. I fyra veckor har jag plockat ut ca 16 ord och begrepp från texten som jag tänker kan vara svåra för eleverna och som kan bereda dem svårigheter att förstå texten om de inte förstår orden eller talesätten. Jag tar sedan till även en kooperativ struktur som heter Huvudena ihop. Den bygger på att eleverna ska tänka tillsammans och att alla elever ska kunna svara på ”frågan”. Det bidrar i sin tur till att alla elever tvingas att vara aktiva. Eleverna får en lapp med fyra av de ord/begrepp som jag valt ut. Olika ord/begrepp i alla grupper. De utrustas även med en ipad. Gruppens uppgift är nu att slå sina huvuden ihop och ta reda på en förklaring på alla orden de har. Kanske kan någon i gruppen förklara ordet för de andra, kanske måste de googla. När eleverna är klara ska de försäkra sig om att alla i gruppen kan förklara alla begrepp. Inte förrän alla kan det är de klara med uppgiften.

När alla grupper är klara går vi laget runt och grupperna får skriva upp sina begrepp på tavlan och förklara orden. Ofta har grupperna även hittat en bild som förklarar ordet eller talesättet och som de visar på storskärm för klassen. Viktigt även här att alla i gruppen är delaktiga i presentationen. Ibland drar jag lott om vem som ska få prata i vilken ordning osv, ibland får gruppen styra upp det hela själva. Ju mer vi jobbat med denna övning desto större inverkan på presentationen för eleverna.

När vi sedan läser kapitlet tillsammans kopplar vi texten till orden på tavlan och elevernas förklaringar. Detta hoppas jag ger eleverna verktyg både för att så småningom själva lära sig hur man kan ta reda på vad ett ord eller en fras som man inte förstår betyder och för att förstå texten vi läser.

För de elever som jag vet med mig har extra svårt med ordförståelse och läsförståelse har jag även gjort en hjälpande lapp på widgitonline.com som eleverna kan ha bredvid sig när de läser. Denna lapp visar jag och går igenom med hela klassen efter elevernas redovisningar av sina ord.

Skapat i widgitonline.com

Varför gör jag samma övning flera gånger på precis samma sätt, men med nya ord och nya kapitel? För att eleverna ska få en chans att lära sig ett arbetssätt, en arbetsgång. Kunna känna igen sig och veta vad som förväntas av dem. Inte förrän tredje fjärde gången känner jag att arbetet rullar på och eleverna kan göra sitt allra bästa ifrån sig hela övningen igenom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *