Samarbetsregler!

Idag tog vi nästa steg i att bli ett fungerande team. Idag fick eleverna fundera kring och jobba fram regler för hur de ska kunna samarbeta på bästa sätt.

Vi började med att Mötas på mitten. Jag valde den strukturen på samarbetet för att vi har gjort den en gång innan och ville ge eleverna ett tillfälle att känna igen sig och befästa en struktur. Denna gången var inte utgångspunkten färg, form och djur som det var förra gången utan: Vad är viktigt för dig för att det ska bli ett bra samarbete i gruppen? Alla fick tid att tänka själva och skriv på sin post-it lapp. Efter en stund fick de gå laget runt och delge varandra vad de hade skrivit ner. Alla fick prata och bli lyssnade på. Sedan var uppgiften att mötas på mitten genom att hitta likheter i det de skrivit på lapparna och skriva ner det i mitten.

Efter detta samlade vi alla gruppers tankar på tavlan. Många tankar hade de samma, men på tavlan hamnade ändå åtta olika saker som de tyckte var viktigt för att få till ett bra samarbete i gruppen.

Nu var det dags att ta reda på vilka av dessa åtta som för klassen var de viktigaste reglerna. Detta gjorde vi genom strukturen: Bygga en triangel. Eleverna fick i sina grupper bygga en triangel med den regel som de tyckte var viktigast längst upp och de som är näst viktigast näst längst upp osv.

Vi slumpade sedan frågan och så fick grupperna en i taget berätta vilken regel de satt längst upp osv. På detta sätt var alla tvungna att veta hur de byggt upp sin triangel och vara redo att berätta för andra. Vi gjorde olika markeringar på tavlan för vilka grupper som tyckte att regeln var viktig eller mindre viktig. På så sätt fick vi fram vilka fyra regler klassen tyckte var viktigast: att lyssna på varandra, att prata snällt till varandra, att hålla fokus på uppgiften och att komma överens med varandra.

Reglerna hamnade sedan på vår vägg med samarbetsgrupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *