ASL- att skriva sig till läsning!

Mina upplevelser är att många elever lär sig läsa snabbt genom att skriva. Därför vill jag få in ett skrivpass i veckan för att så småningom öka till två.

Denna vecka hade vi vårt första ASL- pass i vår läsgrupp.

Vi tog vår utgångspunkt i bilden vi började veckan med och meningsbörjan: Vi ser… Tillsammans tittade vi återigen på bilden och berättade vad vi såg. På witheboarden skrev vi upp meningarna. Repeterade stor bokstav och punkt och mellanrum mellan orden. Sedan fick eleverna sätta sig vid datorerna och skriva. Jag glömde planeringsfas för att jag var så ivrig att komma igång och det märks ju snabbt när arbetet kommer igång… De vet inte vad de ska skriva, vem som ska göra vad osv. Men då vi inte är så många kunde jag gå runt till paren och hjälpa dem igång.

Till sin hjälp hade de talsyntesen ”into words” som ljudar varje bokstav de skriver, läser upp ordet vid mellanslag och meningen vid punkt. På detta sätt kopplas ett extra sinne på i läs- och skrivinlärningen och eleverna hör ofta snabbt när det blir fel!

Jag är väldigt nöjd med att få in ett skrivpass i veckan och kommer vänta en tid med att utöka till ett till. En sak i taget!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *