Magnetbokstäver!

Varför älskar jag dessa magnetbokstäver från BetaPedagog?

Jo för man kan ha dem till så mycket roligt och de är perfekta för elever som kämpar med att lära sig ljuda små korta ord.

I samband med bokstavsinlärningen i ettan använder jag dem ofta vid bokstavsintroduktionen och för att kolla likheter och skillnader på stor och liten bokstav, de sitter framme på tavlan och påminner eleverna om vilken som är veckans bokstav och utseendet på den, men det allra bästa är att använda dem vid sammanljudning av ord.

Så fort vi samlat på oss några bokstäver börjar vi ljuda samman dem till ord och nonsensord. Det blir väldigt tydligt för eleverna att de måste hålla samman bokstavsljuden vid läsning och inte stöta fram dem.

Ljudningsfilm!

Eleverna tycker också det är roligt att få bygga egna ord framme på tavlan som kompisarna får ljuda samman.

Allt för att träna sambandet mellan ljud och bokstav och den första lästräningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *