Uppstart av nytt kapitel!

För att skapa förförståelse och nyfikenhet för ett nytt kapitel av Diamantjakten börjar vi varje vecka med att vara spågummor, på lite olika sätt. Denna vecka började vi med att utgå från en bild. Då jag har många SvA elever i min grupp började vi med att sätta ord på det vi såg på bilden. På detta sätt väcker vi upp de ord eleverna redan kan och lär oss nya.

Efter detta börjar vi fundera över vad vi tror händer på bilden. Varför har Asta ramlat? Vilka är det som bär på spegeln? Är de tjuvar? Vad säger de till Asta? Blir Asta rädd? Är hon ensam vid Ödehuset? Var är Bea och Cesar? Eleverna har massa förutsägelser. Ibland tror de lika, ibland olika och i bland lyckas de argumentera för sin tanke så någon annan ändrar sig. Samtalen är så viktiga för att skapa förutsättningar för eleverna att ta kunna lyssna på högläsningen och ta till sig och första det som läses för dem! Samtalen väcker nyfikenhet och motivation att lyssna och när vi läser och återkopplar till det vi sagt skapar vi en läsupplevelse för alla elever. Läsupplevelser som bygger på forskningsbaserade lässtrategier som eleverna så småningom  ska kunna använda sig av själva. Men såhär i början är det mitt ansvar att leda och modellera. På detta vis är vi även hela tiden detektiver och reder ut oklarheter som dyker upp.

Efter detta är vi Cowboys och sammanfattar kapitlet i en gemensam LTG-text. På detta sätt ser jag vilka elever som förstår och kommer ihåg. Vi tränar att bygga upp korrekta meningar och påminner varandra om stor bokstav och punkt. Texten lästräna vi sedan varje dag resten av vecka.

Slutligen är vi konstnärer och ritar en bild till texten. Innan eleverna får börja rita pratar vi om vad som kan passa till texten idag.

Ett sånt här pass tar tid, men är väl spenderade minuter för att ge eleverna strategier för att förstå det vi läser!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *