Vi fortsätter att jobba i vår läsgrupp!

Första lektionen i läsgruppen handlar mycket om samtal, att förstå det nya kapitlet i läseboken. Efter första lektionen har vi kvar vår LTG-text som vi skrivit tillsammans. (Tanken är att eleverna i förlängningen ska kunna skriva texten själva med hjälp av stödord, men vi börjar såhär, tillsammans.) Denna plockas fram varje lektion resten av veckan och eleverna få lästräna på den texten. En del elever läser endast sin egen mening, medan andra läser hela pappret eller bara enstaka ord, såsom ordbilder vi tränat tillsammans och eleven känner igen. På detta sätt individanpassas lästräningen och alla utvecklas från sin nivå.

För att ge alla eleverna en chans att komma igång med sin läsning repeterar vi bokstavsinlärningen från år 1. Jag har då valt att plocka ut fyra bokstäver åt gången som vi fokuserar på. Jag följer då ABC-klubbens tänk och börjar med OMSA. Jag tar fram magnetbokstäver och vi repeterar  form och ljud på bokstäverna. Vi använder oss sedan av magnetbokstäverna för att ljuda samman ord och nonsensord. En viktig träning för de SvA eleverna att se om de vet vad som är riktiga ord och vad som är nonsensord.

Vi plockar fram våra LTG-texter och går på jakt efter bokstäver i texten. En rolig uppgift tycker många elever och gör att eleverna också tränas i att sökläsa. Här kan man självklart variera sig i det oändliga och leta, namn, ordbilder, speciella stavningar eller bokstäver.

Jag har även kopierat lite ljudanalysblad från Skriv i åk 1 som eleverna får jobba med.

 

Detta jobbar vi med under hela veckan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *