Signalord i matteproblem!

För några veckor sedan kände jag behov av att prata ord och begrepp lite extra på mattelektionen. Vi har nu lärt oss räkna addition, subtraktion och multiplikation i klassen och i kapitlet i matteboken kom det ett avsnitt där eleverna ställdes in för olika läsuppgifter där de skulle ta ställning till vilket räknesätt som skulle användas för att lösa uppgiften. Inspirerad av Malin Carlssons lektion kring signalord gjorde jag något liknande i mitt klassrum.

Vi började med att repetera vilka tre räknesätt vi lärt oss och vad de heter även på mattespråket. Sedan fick eleverna prata sig samman två och två kring det första räknesättet addition. Vilka ord signalerar att det är just addition man ska använda när man löser ett mattetal? Tillsammans pratade vi sedan och diskuterade vilka ord som hörde ihop med räknesättet och listade dem på tavlan. Samma sak gjorde vi sedan med både subtraktion och multiplikation.

Något par kom på att för multiplikation gällde ju samma ord som för multiplikation. Då är man tvungen att undersöka om det är upprepad plus för att veta om det ska bli multiplikation.

Jag förklarade sedan att dessa kunskaper som vi nu hade listat på tavlan kring de tre räknesätten kunde man dra nytta av när man ska lösa en läsuppgift. Det gäller att leta efter ord som kan ge en ledtråd om vilket räknesätt man ska använda.

Vi gjorde ett exempel tillsammans. Sedan blev eleverna ihop parade två och två och fick i uppgift att lösa tre problem. Först skulle de läsa uppgiften, sedan leta efter signalord och välja räknesätt. Efter det skulle de lösa uppgiften tillsammans.

En lyckad lektion som vi kommer behöva göra fler gånger för att göra alla säkra på vilket räknesätt vi ska använda för att lösa en uppgift.

Malin har även gjort en fortsättning på detta arbete vilket jag hoppas komma till så småningom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *