Två stjärnor och en önskan!

Under några veckor har vi jobbat med att skriva meningar i klassen. Att börja med stor bokstav och sluta med punkt. Att ha mellanrum mellan orden och komma ihåg att namn börjar med stor bokstav de också. Då vi har förmånen att vara två pedagoger i klassen med två klassrum intill varandra har vi också möjligheten att dela klassen i olika konstellationer beroende på vad vi jobbar med. I arbetet med meningar har vi delat gruppen utifrån vad elevernas behöver utmanas i i sitt skrivande. För en del är det tufft nog att komponera en fungerande mening med stor bokstav och punkt. Andra behöver utmanas att skriva flera meningar med flera ord i varje mening. Meningar som hänger ihop, får en röd tråd och berättar något.

Förra veckan gjorde vi en enkel övning där resultatet blev bättre än vad jag hade förväntat mig. Elevparen fick en bildserie på fyra bilder. De fick tillsammans lägga dem i den ordningen som de ville ha dem och sedan skriva meningar till bilderna. Tillsammans blev det en liten berättelse. När eleverna jobbade blev det väldigt tydligt att fantasin kan vara så olika och att samma bilder kan väcka olika berättelser till liv. Därför bestämde jag mig för att jobba vidare med dessa små korta berättelser.

Eleverna fick i uppdrag att träna på sina berättelser för att sedan kunna läsa upp dem för gruppen. Deras uppdrag var att träna på läsningen så att den flöt och komma överens om vem som skulle läsa vad.

Sedan fick eleverna två och två komma fram och läsa upp sina berättelser. Vid detta tillfälle introducerade jag för första gången för denna elevgrupp, två stjärnor och en önskan. Fokus för uppgiften skulle vara själva framträdandet framför gruppen, att läsa upp/redovisa.

Vilka egenskaper letar vi efter vid en bra redovisning?

  • Att prata tydligt så att alla hör
  • Att ha tränat så man inte kommer av sig
  • Att stå still
  • Att ibland titta upp på sin publik
  • Att hålla fokus på sin uppgift

Efter varje framträdande stannade vi upp och pratade kring framträdandet. Vad hade paren gjort för bra? Härlig känsla att få stjärnor av sina klasskamrater! Vad behöver man tänka på till nästa gång? Roligt att se hur paren efter för varje framträdande tänkte på kompisarnas önskningar och försökte få till dem i sina egna framträdanden. De lärde av varandra och gjorde varandra bra!

I samtalet kom vi även in på och började dela ut stjärnor på innehållet i något pars text. Detta ledde till ett nytt samtal där vi pratade om fler områden där man kunde använda sig av två stjärnor och en önskan, då vi till exempel ska förbättra en text. Det blev klassen sugna på och vi får se när vi kan försöka väva in det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *