Att närma sig en faktatext!

Det var nu dags att läsa en faktatext om vatten. Vi har jobbat mycket med egna undersökningar, dokumentation av undersökningar, diskussioner och sammanfattningar av vilka resultat vi fått och att kunna återberätta det vi gjort och lärt oss. Detta arbete har gjort att vi känner oss väldigt säkra på vattnets egenskaper och vattnets olika faser.

Jag tycker eleverna skaffat sig gott om förkunskaper och förståelse för begrepp som har med ämnet att göra för att kunna ta sig an en faktatext. Jag ville nu testa en övning från Adrianne Gears bok ”Att läsa faktatexter”. En övning som ger eleverna kunskap och förståelse för hur en faktatext kan se ut och vad man kan förvänta sig att det ska stå i den, men även ett sätt att ta tillvara på elevernas förkunskaper innan man läser texten, allt för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att förstå texten.

Jag tog därför fram en faktatext där jag plockat bort all text och bara låtit rubriker och bilder finnas kvar. Eleverna fick sedan två och två fundera över vad detta skulle kunna vara för sorts text, och varför de trodde detta. Alla var överens om att det var en faktatext, men argumenten för varför de trodde detta var svårare att formulera även om de hade väldigt goda tankar. De hänvisade till bilderna, att de var på riktigt. Bra! Men tänk om de även dragit parallellen att i en berättelse är bilderna ofta… De hänvisade till rubriken, att den var kort och tillsammans i grupp kunde de även dra parallellen mot en berättande text. I en berättande text hade nog rubriken varit… Underbart!

Nästa steg var att ta en rubrik i taget och titta på bilderna. Vad trodde de att texten under den rubriken tillsammans med bilderna skulle handla om . Eleverna fick diskutera två och två och sedan berätta i grupp. Jag skrev ner elevernas förslag och på så sätt bildade vi en egen faktatext om vatten med de förkunskaper och begrepp vi redan skaffat oss kring vatten. Texten läste vi sedan sakta och lugnt tillsammans.

 

Därefter fick eleverna tillgång till den riktiga texten. Vi läste den högt tillsammans och jämförde med den text vi själva skrivit. Lyckan var stor när vi hamnat nästan rätt och alla kunde vara med i samtalet kring det det som stod i den riktiga texten och knyta samman med vår egen text.

Jag tyckte att lektionen blev väldigt lyckad och tack vare att eleverna fick diskutera och prata mycket i par var de mycket aktiva trots att vi jobbade mycket tillsammans och gick sakta framåt med vår text.

Samma text har vi sedan haft som extrauppgift i form av ett pussel. Bilder och rubrik på bakgrunden och sedan texten som pusselbitar att läsa, förstå och lägga på rätt ställe. Även detta en uppgift att göra tillsammans och diskutera och argumentera kring.

En reaktion på ”Att närma sig en faktatext!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *