Alfonstemat lever vidare!

Sedan sist har vi läst en hel del Alfonsböcker. En del har vi bara läst för upplevelsens skulle, medan vi jobbat mer ingående med andra. Vi har börjat med att jobba med framsidan och titeln på boken och genomfört olika samtalsövningar där vi satt ord på det vi sett och sedan försökt förutspå vad boken kommer handla om. Våra förutsägelser ger eleverna något att lyssna efter då vi läser boken  och är en bra övning för att träna eleverna i att lyssna. När vi sedan läser boken stannar vi ofta och pratar kring bilder, ord och uttryck. När boken är utläst sammanfattar vi den genom att fylla i en fyraruta och sedan muntligt återberätta berättelsen. Lektionen därpå har vi sedan jobbat med att skriva berättelsen på datorn utifrån fyrarutan tillsammans med en skrivarkompis. Vi tränar på detta vis att skriva en berättelse med inledning, händelse och slut. Vi lägger nu i tvåan extra krut på att beskriva huvudpersonen och miljön, men även på att koppla problemet, lösningen och slutet tillbaka till huvudpersonen och hur den känner sig i de olika situationerna.

  

Nästa steg i Alfonstemat blir att hitta på egna berättelser om Alfons.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *