Vi återberättar Godnatt Alfons Åberg!

När lektionen tog sin början fanns redan den ifyllda fyrarutan på tavlan.

Jag började med att visa barnen hur jag gjorde om stödorden i fyrarutan till fungerande meningar om Alfons. Jag påminde om att komma ihåg att variera meningarnas början. Jag talar också om att jag förväntar mig flera meningar i inledningen då de nu även måste beskriva huvudperson och miljön. Jag kommer heller inte nöja mig med en mening per ruta i resten av berättelsen som jag gjorde i ettan, nu vill jag ha minst två, gärna fler.  Sedan var det elevernas tur att två och två försöka göra om stödorden till meningar. Jag vet vilka par som kommer fixa övningen på egen hand och kan därmed fokusera på att stötta de par som jag vet kommer ha svårare för detta. När alla par börjar bli färdiga får de hämta en datorn och börja skriva på sin berättelse.

 

Många elever i klassen är duktiga på att göra om stödord till meningar, få en röd tråd i sitt skrivande och fixar de nya utmaningarna galant, andra behöver stöttning för att komma igång och få till den röda tråden. Självklart finns det även elever i min klass där jag får tänka om och utmana dem på en annan nivå. För dem är en mening för varje ruta svårt nog.

När alla skrivit färdigt sina berättelser och ritat bilder till ser vi God natt Alfons Åberg filmen på youtube.

Vi kommer några veckor framåt jobba på samma sätt med flera Alfonsböcker. Vi jobbar med förförståelse och samtalsövningar innan läsningen. Vi läser, tittar på bilder och gör kopplingar till oss själva. Vi fyller i fyrarutan och återberättar sagan både muntligt och skriftligt. Med arbetet hoppas jag bygga upp ny kunskap och självförtroende vad det gäller att skriva en berättelse med inledning, handling och avslut. Ju fler böcker vi läser och återberättar hoppas jag att eleverna behöver mindre och mindre stöttning av mig för att klara av uppgiften. Sedan går vi över till nästa fas, att själva kunna hitta på en egen saga om Alfons, först tillsammans, sedan i skrivarparen och slutligen, för de som vill, själva!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *