Att återberätta en undersökning!

Idag ville jag att eleverna skulle träna på att återberätta. Ämnet för återberättandet skulle vara vår undersökning om vatten vi gjort de två tidigare NO-lektionerna. Jag ville att eleverna skulle återberätta såväl muntligt som skriftligt.

Vi började med att repetera vad en återberättande text är och vilka tre delar som finns i den, orientering, händelser och avslutning. Vi läste en återberättande text som vi jobbat mycket med i ettan för att minnas hur en återberättande text kunde låta. Jag upplever att den återberättande texten är den genre som mina elever har allra svårast med. Men jag hävdar också att den känns väldigt viktig i arbetet med att lära barn berätta vardagliga händelser så att andra förstår. I en återberättande text lär sig eleverna att berätta saker i rätt ordning och använda sig av olika tidsord, något de kommer ha nytta av även då de ska återberätta och berätta muntligt. Jag tycker därför det är viktigt att börja träna på denna typ av text redan i ettan, men med mycket vägledning och stöttning.

Idag började vi med orienteringen. Tillsammans skrev vi upp stödord på tavlan och jag tänkte högt och visade på så vis för eleverna hur jag använde mig av stödorden för att formulera berättande meningar. Två och två fick eleverna sedan träna på att muntligt göra om stödorden till meningar. Sedan fick de datorer och skrev ner sina meningar där. I väntan på att alla skulle bli klara fick de ta extrauppgifter i form av mandala eller välskrivning.

Nästa steg var att skriva ner händelserna i rätt ordning. Eleverna fick olika tidsord och bilder som jag tagit under undersöknngstillfällena. Jag visade hur jag la några bilder i rätt ordning och kopplade ihop dem med tidsorden. Eleverna fick sedan göra detsamma två och två. När alla var klara visade jag hur jag använde mig av tidsorden och bilderna för att formulera meningar kring det vi gjort. Det kunde blir flera meningar för varje bild. Eleverna fick sedan göra detsamma. När de var klara tog de fram datorn igen och skrev ner sina meningar fortfarande med bilderna och tidsorden framför sig.

Avslutningsvis fick de skriva vad de tyckte om att genomföra undersökningen och eventuellt vad de lärt sig och sätta en rubrik på texten.

 

En återberättande text tar lång tid att skriva och många elever upplever det jobbigt, men är väldigt nöjda då de är färdiga! Vi kommer att skriva fler sådana här texter i detta arbetsområde och jag hoppas det kommer gå lättare och lättare för varje lektion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *