Alfonstema!

Som uppstart av vårterminen i tvåan har vi i svenskan startat upp ett Alfonstema. Vårt Alfonstema kommer fokusera på att kunna lyssna och delta i ett samtal kring bokens budskap. För att lära eleverna att lyssna är förförståelsen viktig, enligt Pauline Gibbons, och vi jobbar mycket med olika föreövningar för att bygga upp förståelsen och funderingar att lyssna efter när vi läser. Vi kommer läsa många Alfonsböcker högt och sedan återberätta dem både muntligt och skriftligt. Så småningom kommer vi skriva egna Alfonsberättelser. Temat är väldigt likt vårt tema kring sagor vi gjorde som uppstart av vårterminen i ettan, men nu ska vi ta vårt berättelseskrivande ett steg längre. Vi lägger till beskrivningar av huvudpersonen och miljön och när problem, lösning och slut kommer in i berättelsen vill jag att eleverna lägger till hur huvudpersonen känner sig i dessa ögonblick. På detta sätt får berättelserna mer liv och blir lite längre, det blir mer utmaningar för eleverna att ta sig an.

Första lektionen i temat ägnade vi åt att kika på bilder av författaren och berätta lite kort om henne. En ny känd svensk författare för eleverna att lära känna. Vi tog fram genreplanschen och mindes varför berättelser finns, vad de är till för och hur de är uppbyggda. Vi kikade in fyrarutan som eleverna är välförtrogna med och ett bra stöd för eleverna då de ska återberätta en berättelse de hört eller skriva en egen berättelse.

Slutligen läste vi den allra första Alfonsboken: Godnatt Alfons Åberg. Innan vi började läsa tittade vi på framsidan av boken och satte ord på det vi såg. Sedan förutspådde vi vad vi trodde att boken skulle komma att handla om. Medan vi läste boken stannade flera gånger och kopplade tillbaka till vårt samtal kring vad vi trodde skulle hända, men försökte också göra kopplingar till oss själva, om vi varit med om liknande saker som Alfons, om vi känt som han någongång. Detta är ett vant arbetssätt för hela klassen.

Då vi läst färdigt boken samlades vi kring fyrarutan och fylld den med stödord. Jag förklarade och visade det nya jag ville att eleverna skulle lägga fokus på, beskrivningar och känslor.

Här tog arbetet slut för dagen kring Alfons och vi lutade oss tillbaka och tittade på ett avsnitt av Sagomattan!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *