Undersöker vatten och is!

Denna gången började jag lektionen med att sätts upp tre ord på tavlan: undersökning, dokumentation och återberätta. Tillsammans redde vi ut vad dessa tre ord betyder och jag kopplade ihop orden med syftet och målen med det här arbetsområdet där vi kommer träna mycket på att kunna göra enkla undersökningar, dokumentera det vi gjort och använda oss av dokumentationen i samtal, samt återberätta det vi gjort.

Vi gick sedan vidare till dagens lektion. Idag skulle vi undersöka vatten och is. Förra lektionen lärde vi oss att is också var vatten. Innan eleverna fick börja med undersökningen hamnade ännu ett ord på tavlan och vi fick tänka tillbaka till ettan då vi jobbade med fasta eller flytande föremål och deras EGENSKAPER. Vad var nu egenskaper igen?

Tillsammans mindes vi vilka undersökningar vi gjorde för att ta reda på föremålets egenskaper och listade upp dem på tavlan. Efter det kunde undersökandet ta sin början. Många mindes mer än det vi skrivit upp på tavlan och använde sig av ord såsom hård, går att stapla osv. Alla tyckte det var roligt att undersöka vatten i två av dess former och tog god tid på sig och antecknade glatt på sina papper.

Jag valde att pausa undersökningen där tills nästa lektion för att alla skulle orka vara fokuserade hela vägen in i mål. Att plocka undan och torka ur brickor och muggar är också en träning som behöver få lite tid. För de par som fick tid över fanns det välskrivningspapper med vattenord och regn och snömandala. På detta sätt håller vi kvar finmotoriskträningen från ettan och tränar på att forma bokstäver i ett sammanhang.

Avslutningsvis höll jag upp en kopp vatten och frågade eleverna om de visste vad jag behövde göra med vattnet för att det skulle bli till is? Ställa in det i frysen, eller ställa ut det när det är minusgrader fick jag till svar. Varför måste det in i frysen eller ut i minusgrader undrade jag? För det är då vatten blir till is, när det är kallt. Hur kallt måste det vara? Minusgrader. Måste temperaturen på vattnet höjas eller sjunka för att det ska bli is var nästa fråga? Sjunka. Bra. Ordet temperatur hamnade på tavlan. Detta ord är något de är väl bekanta med då vi kollar in termometern och pratar om vilken temperatur det är ute varje morgon. Vi kommer återkomma till detta med temperatur flera gånger framöver i arbetsområdet och det kommer blir viktigt för att kunna veta vilken form vattnet befinner sig i.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *